ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום (שני) בצהריםאת חוק המענק לנכים, לרבות הצעת יושב הראש, חיים כץ (ליכוד), לתוספת מענק  בגובה 1,000 שקלים שיתווסף לכל ילד נכה שלא נכלל במתווה המקורי.

בהמשך לאישור בוועדה תעלה הצעת החוק המתוקנת לקריאות שניה ושלישית במליאה. חוק המענק לנכים נועד לתת מענה לחוסר יישום העלאת הקצבאות שנקבעה בחוק, בשל היעדר תקציב מדינה מאושר.

הצעת החוק הממשלתית שהונחה בפני הוועדה, תעניק מענק חד פעמי למקבלי קצבאות הנכות כפיצוי על העיכוב בהעלאת הקצבאות. הפעימה השלישית בהעלאת הקצבאות הייתה אמורה להתכנס לתוקף ב-1 בינואר 2020.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הצעת החוק מפרטת מי זכאי למענק, שסכומו יורכב על פי חישוב של 150-500 ₪ לחודש, כפול 12 חודשים. על פי ההצעה, המענק ישולם בשתי פעימות, באוקטובר ובדצמבר. בהתאם לאישור בוועדה, יאוחדו כעת הפעימות.

במהלך הדיון, דרש יושב ראש הועדה חיים כץ לאחד את שתי הפעימות, וכן להוסיף מענק של 1,000 שקלים לכל אחד מהילדים הנכים שלא נכללו במתווה הממשלתי למענק. זאת, לאחר שהתברר שרק כ-10,000 ילדים נכים, מתוך 74,000, זכאים למענק על פי המתווה. "ל-90% מהילדים הנכים אין מענה במסגרת הצעת חוק הממשלתית. ההצעה הזו לא תצא מפה אלא אם כל הילדים יקבלו מענק", אמר כץ, טרם אישור התוספת.

מנכ"ל הביטוח הלאומי, מאיר שפיגלר, הסביר בדיון שהפעימה הראשונה של הקצבאות תכסה את הסכום שהיו אמורים הנכים לקבל בעשרת החודשים הראשונים של השנה, מאז תאריך היעד להעלאת הקצבאות ב-1 לינואר, ואילו הפעימה השנייה שתשולם בדצמבר מחושבת לפי החודשיים הנוספים. "אנו עושים את הכל כדי לשלם ב-28 אוקטובר", אמר שפיגלר.