רשות המים טרם השלימה כתיבה של תכנית אב שתאפשר חיבור של האזורים המנותקים למערכת המים הארצית, באופן שלדעת המבקר מעמיד את אספקת המים לאזורים אלו בעשור הקרוב בסכנה. זאת למרות שחלפו שנתיים מהחלטת הממשלה בנושא, כך חושף מבקר המדינה בדו"ח המתפרסם היום (שני).

עוד חושף המבקר כי משרד החקלאות טרם הכין תכנית אב לחקלאות באזורים אלו, דבר המקשה על תכנון צריכת המים של רשות המים, זאת למרות שהחקלאות באותם אזורים צרכה כ-46% אחוז מסך צריכת המים השפירים של כלל החקלאות בישראל.

מתקני ההתפלה במערב, החקלאות במזרח

מערכת המים הארצית עברה תהפוכות רבות מאז ימי המוביל הארצי, וכעת מרבית המים המסופקים בישראל מגיעים ממערכת מתקני ההתפלה הממוקמת בחופיה המערביים של ישראל. דבר זה יוצר בעיה בחיבור החלקים המזרחיים: הגליל התחתון, הכנרת, העמקים המזרחיים רמת הגולן והערבה. אזורים אלו נותרו מנותקים מהמערכת המרכזית ותלויים במקורות מים מקומיים לאספקת מי השתייה והחקלאות של התושבים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

התכניות לחיבור הגליל התחתון והערבה כבר נמצאות בביצוע, וכעת נותרה שאלת חיבורם של הישובים במעלה הכנרת, עמק הירדן, עמק חרוד, בקעת הירדן ועמק המעיינות. על פי החלטת הממשלה התכנית לחיבורם כבר הייתה אמורה להיות מוצגת עד דצמבר 2018. מספר התושבים באזורים הללו עומד על פי מבקר המדינה על 327,296 איש ב-201 יישובים.

עיכוב צפוי של כעשור

"כדי לשמור על מקורות המים, כדי לספק מים ביעילות ובאמינות, כדי להיערך לשנות בצורות עתידיות אפשריות וכדי לעמוד ביעדים של חיזוק יישובים המצויים באזורי פריפריה, יש לדאוג למקורות מים נוספים לאזורים המנותקים, שבלעדיהם עלולה להיפגע אספקת המים לאזורים אלה", קובע המבקר. בהקשר הזה ראוי לציין את השיבושים באספקת המים בבקעת הירדן במאי השנה בשל קריסת בארות קידוח באזור.

כאמור, לטענת המבקר הליך הצגת התכנית ובחירת החלופות ברשות המים מתעכב, דבר שעלול להוביל גם לעיכוב בביצוע התכנית. בין היתר מציין מבקר המדינה כי העלות המוערכת של חיבור האזורים המנותקים היא כ-1.6-1.7 מיליארד שקלים, סכום השווה לעלות תכניות הפיתוח של חברת המקורות בשנים 2020-2022, דבר שעלול להוביל לעיכוב בביצוע התכנית רק לאחר השלמת תכניות הפיתוח הללו.

מתקן מקורות באשקלון (צילום: משה שי / פלאש 90).

כשל נוסף שמציין מבקר המדינה ועמד בפני רשות המים הוא העובדה שמשרד החקלאות טרם הגיש, במועד הבדיקה במאי 2019, תכנית אב לחקלאות ומים המתכללת את עתיד החקלאות באזור וצריכת המים שלו כך שרשות המים תצליח לענות לביקוש הרצוי בעשור הקרוב.

לפי דו"ח המבקר רשות המים הציגה בפני מועצת המים חלופות לחיבור האזורים המנותקים באמצעות הכנרת ואף בחרה את החלופות המועדפות בעיניה לחיבור האזורים בשתי תוכניות נפרדות, אחת למעלה הכנרת ורמת הגולן והשנייה לעמקים המזרחיים.

המבקר מציין כי רשות המים לא הציגה מחקרים מקיפים על ההשפעות האקולוגיות של הכנסת מים מהמערכת הארצית לכנרת והשפעת על האקולוגיה של האגם, ובנוסף מעיר המבקר כי הרשות לא הציגה לחברי מועצת המים בדיקות כלכליות שהיו נדרשות לכל אחת מהחלופות.

"ביצוע מיזמים תשתיתיים בתחום המים נמשך כעשור. עיכוב בקבלת ההחלטה בעניין חיבור האזורים המנותקים מונע מציאת פתרונות והכנת תוכניות כנדרש בהחלטת הממשלה, וממנו נגזר גם היעדר לוח זמנים ואבני דרך לאספקת מים לאזורים אלה", מציין מבקר המדינה בדו"ח ומזהיר כי "כל אלה עלולים להביא למחסור במים באזורים המנותקים בעשור הבא".