סקר סרולוגי מקיף שנערך בעיר בני ברק בחודשים יוני, יולי ואוגוסט מגלה כי היקף התושבים בעיר שפיתחו נוגדנים לנגיף הקורונה עומד על 9%, כמעט פי שלושה משיעור החולים המאומתים בפועל בעיר, שעמד בחודשים אלו על 3.1%. עוד עולה מהסקר היקף הידבקות רחב בקרב גברים לעומת נשים, ובקרב משפחות החיות בבתים עם 8 נפשות ומעלה. קבוצת הגיל בה השיעור גבוה ביותר של תושבים עם נוגדנים היא 15-24.

סקר סרולוגי כולל בדיקות דם שמזהה נוגדנים נגד נגיף הקורונה כדי לשקף אם אדם כבר נדבק והחלים מנגיף הקורונה, גם אם לא חווה את תסמיני המחלה ולא ידע שנדבק בזמן אמת. תוצאות הסקר שערכו משרד הבריאות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מכון גרטנר ועיריית בני ברק פורסמו אתמול, ומאפשרות שיקוף של 'התחלואה הסמויה' בעיר והבנה טובה יותר של התפשטות המגפה.

לפי הנתונים, אחוז החולים המאומתים (כאלו שקיבלו תוצאה חיובית בבדיקת PCR, הבדיקה המקובלת לאבחון הנגיף) בבני ברק היה 2.0% ביוני, 4.1% ביולי ו-5.6% באוגוסט. אחוז הנפשות שנמצאו אצלן נוגדני נגיף קורונה היה גבוה בהרבה – 6.3% ביוני, 6.4% ביולי ו-13.8% באוגוסט. משקלול הנתונים עולה כי אחוז החולים המאומתים בחודשים אלו היה 3.1%, בעוד אחוז הנפשות שנמצאו אצלן נוגדנים לנגיף היה 9%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הסקר מצא הבדל בולט בין המינים: בקרב 12.1% מהגברים נמצאו נוגדנים לנגיף, לעומת 6.2% בקרב הנשים. הפער בהימצאות נוגדנים בין גברים לנשים גבוה בהרבה מהפער בחולים המאומתים: 2.7% מהנשים ו-3.9% מהגברים.

באחוז הנפשות שנמצאו אצלן נוגדנים לנגיף היו הבדלים בולטים בין קבוצות הגיל: כ-8.3% בקרב בני 14-7, 13.8% בקרב בני 24-15, לעומת 5.3% בקרב בני 60 ומעלה.

ממצא נוסף של הסקר הוא אחוז גבוה של נפשות עם נוגדנים בקרב משפחות המתגוררות בבתים בהם לפחות 8 נפשות – 11.2%, לעומת 7.9% בקרב משפחות המתגוררות בבתים עם 7 נפשות ומטה.

בקרב חלק מהאנשים שאובחנו כחולי קורונה לא אובחנו נוגדנים למחלה: מתוך האוכלוסייה שנמצאה חיובית בבדיקת PCR, ל-20% לא היו נוגדנים. ניתן להסביר את הנתון דרך שגיאה באחת מהבדיקות, או לחלופין, להניח שחלק מהחולים אינם מפתחים נוגדנים.

בקרב אוכלוסיית הסקר שנמצאה שלילית בבדיקת PCR,  ל-8.2% היו נוגדנים לנגיף