הפגיעה בתעסוקה בסגר השני (אוגוסט) הייתה נמוכה יותר מזה שבסגר הראשון (אפריל) בכל הענפים, כך לפי סקר שפרסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גם הפגיעה בהכנסות העסקים קטנה יותר בסגר השני, וגם מספר העסקים שמעריכים כי הם בסכנת סגירה.

הנתונים מתבססים על סקר מיוחד שהתחילה הלמ"ס בעקבות משבר הקורונה והוא נעשה בפעם התשיעית. בסקר נשאלו 1,412 עסקים, המעסיקים כ-1.4 מיליון שכירים.

בסך הכל מספר העובדים שיצאו לחל"ת עלה מ-6.4% לפני הסגר (הסקר האחרון שנערך באוגוסט) ל-14% בזמן הסגר. על פי המעסיקים 76.5% מהעובדים שבחל"ת הם במצב זה בגלל הסגר השני.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

היקף התעסוקה בסגר השני לעומת הסגר הראשון

היקף התעסוקה בסגר השני לעומת הסגר הראשון

הענף בו נרשם הפעם הגדול ביותר בהיקף הפגיעה בתעסוקה הוא המסחר הקמעונאי – הכולל בין היתר חנויות צריכה, מכולות סופרים וכו'. בסגר הראשון ירד התעסוקה בענף זה ב-76%, ואילו בסגר השני ב-50% בלבד. גם בתעשייה נרשמה עלייה גדולה יחסית: מ-73% בסגר הראשון ל-88% מועסקים בסגר השני.

שני ענפים אלה גם דיווחו על ירידה חדה בפגיעה במחזור שלהם בין סבבי הסגר. במסחר הקמעונאי ירדה הפגיעה מ-67% בסגר הראשון ל-22.7%, ובתעשייה מ-53.5% בראשון ל-18.2% בלבד בסגר השני. גם שיעור העסקים הקטנים שדיווחו על פגיעה חמור במיוחד בסגר הראשון ירד משמעותית – בעסקים בהם 5-10 מועסקים ירדה הפגיעה מ-44% ל-23.7%.

שיעור הפגיעה החמורה בפדיון בסגר השני (אוקטובר) לעומת הסגר הראשון (אפריל)

גם הציפיות לעתיד במגמת שיפור: שיעור בעלי העסקים שחושבים שהעסק שלהם בסכנת סגירה ולא יוכל להמשיך לפעול עוד שלושה חודשים ירד משמעותית בכל הענפים בין הסגר הראשון לשני.

המגבלה שהפריעה ביותר לפעילות החברה היא הגבלת התנועה במרחב הציבורי – אותה ציינו 52.9% מהעסקים. 50.6% מהעסקים דיווחו על קשיים שנובעים מעובדים שנמצאים בבידוד או חולי קורונה, ו-50.1% ציינו את סגירת מוסדות החינוך כגורם מפריע.