משרד האוצר הודיע היום (חמישי) על שורה הטבות והתאמות בנהלי "רשת הביטחון הכלכלית" לעסקים ועצמאיים.

מענק לעצמאיות בחופשת לידה
נשים עצמאיות, שזכאותן למענק נפגעה בשל ירידה בפעילות העסקית במהלך בחופשת לידה ב-2019, יהיו זכאיות למענק המלא. תקופת חופשת הלידה לא תובא בחשבון לצורך קביעת הזכאות למענק. מדובר בתיקון עיוות בנוהל הקיים, המשווה את המענק לנשים עצמאיות ששהו בחופשת לידה בשנה שעברה לזה של עצמאים ועצמאיות אחרים.

סיוע לעסקים חדשים
עסקים חדשים שקמו בחודשי ינואר ופברואר 2020 והציגו ירידה במחזור, יקבלו סיוע בארנונה (בגובה 95%), בהתאמות למסחר מקוון ובעמידה בתנאי "התו הסגול". זאת, בנוסף למענקים אותם הם מקבלים היום.כמו כן יוכנסו עסקים עלו ל"מסלול הירוק" לקבלת הלוואות בערבות המדינה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מענק תעסוקה
תקופת הזכאות של מעסיקים להגיש בקשה למענק עידוד תעסוקה תוארך. מטרת המהלך לאפשר לעסקים שטרם מימשו את זכאותם לקבל מענק בסך אלפי שקלים על החזרת עובדים לתעסוקה, לקבל את המענק.

חוק ימי בידוד
הצעת חוק ימי הבידוד תובא לאישור הכנסת בשבוע הבא, במטרה לשפר את השתתפות המדינה לגבי עסקים קטנים ביחס למתווה שגובש.