הועדה המונטרית של בנק ישראל החליטה היום (חמישי) להשאיר את הריבית ברמה של 0.1%, והציגה שני כלים נוספים של תמיכה במשק: הרחבת תכנית רכישת אגרות חוב ממשלתיות, וסבסוד הלוואות לבנקים לתמיכה בעסקים קטנים.

בנק ישראל החליט להגדיל את תכנית רכישות אגרות החוב הממשלתיות בשוק המשני ב-35 מיליארד ש"ח, וזאת במטרה לתמוך ביכולתה של מדינת ישראל לגייס חוב. כלי זה שומר על מחיר החוב של ישראל נמוך ומאפשר לממשלה להגדיל את הגרעון ביתר קלות ובעלויות נמוכות.צריך

בנוסף הפעיל בנק ישראל כלי חדש  בתוכנית למתן אשראי לבנקים, במסגרתו יינתנו הלוואות בריבית קבועה של מינוס 0.1% כנגד הלוואות שהבנקים ייתנו לעסקים קטנים בריבית שלא תעלה על פריים + 1.3%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

חטיבת המחקר עדכנה את התחזית המקרו כלכלית, המתארת שני תרחישים אפשריים: אם תהיה שליטה על המגיפה, התוצר צפוי להתכווץ בשיעור של 5% בשנת 2020 ושיעור האבטלה הרחב צפוי לעמוד ברבעון האחרון של 2020 על כ-17% מכח העבודה, לעומת התכווצות של 6.5% בתוצר ושיעור אבטלה רחב של כ-20% בתרחיש חמור יותר.

בתרחיש הראשון צפויה צמיחה של 6.5% בשנת 2021, לעומת 1% בלבד בתרחיש החמור יותר. בשנת 2021, שיעור האבטלה בתרחיש הראשון צפוי לעמוד על 7.8% ואילו בתרחיש החמור יותר הוא צפוי לעמוד על 13.9%. בתרחיש הראשון, הגירעון ויחס החוב לתוצר ב-2020 צפויים לעמוד על  כ-13% וכ-73%, בהתאמה, וכ-8% ו-76% בשנת 2021. בתרחיש החמור יותר צפויים הגירעון והחוב ביחס לתוצר לעמוד על 13% ו-75%, בהתאמה, בעוד בשנת 2021 צפוי גירעון של 11% ויחס חוב תוצר של 83%.

עד כה הכריז בנק ישראל על חבילות תמרוץ מוניטרי בהיקף של 65 מיליארד שקלים, כאשר 50 מיליארד שקלים מהם יועדו לרכישת אג"ח ממשלתית בשוק המשני, ו-15 מיליארד לרכישת אג"ח חברות.