הממשלה מתכוונת להכפיל ולשלש את הקנסות על הפרת תקנות הקורונה, ולהרחיב את הסמכויות לסגירת עסקים ומוסדות חינוך – כך עולה מ טיוטת תקנות חדשות שפורסמו אתמול (שבת) להערות הציבור, והממשלה תוכל לאשר אותן החל מרביעי. בנוסף קובעות התקנות החדשות כי ניתן יהיה להעביר מידע מחקירה אפידמיולוגית של משרד הבריאות למשטרה, במידה שעולה חשד להפרת חוק, החלטה שעלולה לפגוע בנכונות הציבור לשתף פעולה עם חקירות אפידמיולוגיות.

לפי התקנות החדשות הקנס על הפרת איסור הפעלה של מקום ציבורי או עסקי יעלה  מ-5,000 שקלים כפי שקבוע היום, ל-10,000 שקלים. הקנס על קיום אירועים ומסיבות בניגוד לתקנות יעלה מ-5,000 ל-15,000 שקלים.

הקנס על הפרת האיסור על פתיחת מוסד חינוך יעלה מ-5,000 לסכום מירבי של 25,000 שקלים. בדברי ההסבר לתקנות נכתב כי ביחס למוסדות החינוך, הכוונה היא שגובה הקנס ייקבע גם לפי מספר התלמידים שהשתתפו בפעילות בניגוד להנחיות, כלומר, מוסד שיפעיל מספר קטן של תלמידים יקבל קנס נמוך יותר. התקנות מוסיפות לממשלה גם סמכות לתת צווי סגירה למוסדות חינוך שנפתחו בניגוד לאיסור על פתיחתם. בנוסף, 

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

סעיף נוסף בטיוטת התקנות קובע כי צו סגירה שניתן לעסק או מקום ציבורי עקב פתיחה בניגוד לתקנות יהיה בתוקף עד תום התקופה שבה נאסר לפתוח מקומות מסוג זה. בנוסף הוארכה התקופה של צו סגירה שניתן עקב הפרה חוזרת ל-14 יום.

בנוסף נקבע בתקנות תיקון של הגדרת עבירה מינהלית חוזרת בכל הנוגע להפרת חובת הבידוד וההגעה למקום בידוד שלא באמצעות תחבורה ציבורית, כך שהתקופה שצריכה לחלוף בין קבלת הקנס בעבירה הקודמת לבין ביצוע העבירה הנוספת תעמוד על יומיים.

ביטול סודיות בחקירות אפידמיולוגיות

התקנות קובעות גם שמשטרת ישראל תוכל לבקש ממשרד הבריאות מידע מחקירות אפידמיולוגיות, וכי אדם שנחשף למידע על עבירה פלילית במסגרת חקירה אפידמיולוגית יוכל להעביר אותו למשטרה "אם סבר שהדבר דרוש לצורך ביצוע חקירה פלילית". נכון להיום, התקנות קובעות כי עובד משרד הבריאות המקיים חקירה אפידמיולוגית ישתמש במידע לצורך זה בלבד. בדברי ההסבר לתקנות נכתב כי גם המצב החוקי כיום מאפשר את העברת המידע מחקירות אפידמיולוגיות למשטרה במקרה של חשד לעבירה, ומטרת התיקון היא להבהיר את המצב ולמנוע ספקות בנושא. 

המשמעות המעשית של השינוי היא ביטול הסודיות של חקירות אפידמיולוגיות, שמטרתן להבין מיהם האנשים שעמם חולה מאומת בא במגע כדי שייכנסו לבידוד ולא יפיצו את המחלה. הצהרה מפורשת שהמידע עלול להגיע למשטרה לצורך חקירת עבירה פלילית עלולה לפגוע בנכונות הציבור לשתף פעולה עם חקירות אפידמיולוגיות, למשל במצב של חולה מאומת שהפר בידוד, או כל עבירה אחרת על הנחיות הקורונה.