בקרוב יתווספו מענקים חדשים למובטלים תקופה ארוכה, כך לפי טיוטת הסכמים בין הביטוח הלאומי ומשרד האוצר שפורסמה בסוף השבוע. לפי ההסכמים יקבעו שני מענקים:

  • מענק שמטרתו לתמרץ מובטלים לחזור לעבוד גם בשכר נמוך יותר מזה שהיה להם קודם:  סכום המענק יקבע בהתאם להפרש בין המשכורות, כשהסכום המקסימלי הוא 200 שקלים ליום, למשך עד ארבעה חודשים.
  • מענק בגובה 2,000 שקלים לכל אדם שמובטל מעל 100 ימים, ו-500 שקלים אם שני בני הזוג מובטלים.

תמריץ חזרה לעבודה

על רקע נתוני האבטלה הגבוהים, מצבו הקשה של שוק העבודה והרחבת הזכאות לדמי אבטלה, מטרת התמריץ היא למשוך עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בימי הקורונה ואינם עובדים תקופה ממושכת (למעלה מ-100 ימים) לחזור לעבוד גם אם השכר שיוצע להם נמוך מזה שבעבודתם הקודמת.

סכום המענק יקבע בנוסחה בה מוכפל שיעור הירידה בשכר של העובד בין שתי המשרות בדמי האבטלה היומיים להם היה זכאי. לדוגמה – עובד שעבד במשכורת של 10,000 שקלים ולאחר תקופת אבטלה חזר לעבוד ב-7,000 שקלים, יקבל 30% תוספת מדמי האבטלה להם היה זכאי. סכום זה נמוך במקצת מההפרש בית שתי המשכורות, מאחר ודמי האבטלה נמוכים יותר מהשכר הרגיל. הסכום המקסימלי הוא 200 שקלים ליום עבודה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

קבלת המענק מחייבת עבודה של 30 יום ברצף, ומוגבלת בעד 4 חודשים. הגשת המענק תעשה באופן מקוון עד סוף השנה הבאה. על פי ההסכם המענק ישולם במלואו על ידי משרד האוצר ולא מתקציב הביטוח הלאומי – שיעביר את הסכום בפועל אך יקבל שיפוי מלא.

מענק 2,000 שקלים למובטלים

על פי ההסכם כל מי שיש לו 100 ימי אבטלה (קרוב לארבע חודשים) רצופים או לא, בין ה-1 במרץ ועד ל-17 לאוקטובר, יקבל את המענק, וזאת במידה והשכר הקובע שלא לקבלת מענק היה נמוך מהשכר הממוצע במשק.

בני זוג שזכאים שניהם למענק יקבלו תוספת של 500 שקלים נוספים כל אחד. המענק יעבור אוטומטית לחשבון הבנק ולא דורש הגשת בקשה לזכאות.

הרעיון לתמריץ חזרה לעבודה בשכר נמוך יותר מופיע בתכנית מנכ"לי המשרדים לעידוד תעסוקה, שפרטיה דלפו אך היא טרם פורסמה באופן רשמי. בשונה מהמוצע בתכנית, יוגבל מענק זה למי שמובטלים מעל 100 ימים.