מבקר המדינה פרסם היום (שני) דו"ח ביניים בנושא התמודדות המדינה עם משבר הקורונה, ומקדיש פרק לאזרחים ותיקים השוהים במוסדות חוץ-ביתיים – בתי אבות, מוסדות גריאטריים ודיור מוגן.

הדו"ח בחן מספר סוגיות הנוגעות לאוכלוסייה המבוגרת שנמצאת במוסדות: תמותה, בדיקות של המטופלים ואנשי הצוות, הקמת מחלקות קורונה במוסדות, ציוד מגן ותפקוד תכנית 'מגן אבות ואמהות'. היבט משמעותי שנעדר מהדו"ח הוא ההתמודדות עם מצבם הנפשי של הדיירים, שהיו מופרדים ממשפחותיהם תקופה ארוכה.

619 מ-1,710 הנפטרים מכלל האוכלוסייה היו אזרחים ותיקים השוהים במוסדות חוץ-ביתיים (דיירים). כך על פי נתוני התכנית "מגן אבות ואימהות" מה-15 במרץ ועד ה-3 באוקטובר השנה. אחוזי תמותה גבוהים פי 40 משיעורם באוכלוסייה הכללית.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מדובר בכ-36% מהנפטרים, אף ששיעורם פחות מ-1% מהאוכלוסייה. שיעור הדיירים במוסדות, מבין הנפטרים מקורונה, גדול כמעט פי שישה משיעורם באוכלוסיית האזרחים הוותיקים ופי יותר מ-40 משיעורם באוכלוסייה הכללית.

חלק מהעובדים הבאים במגע עם הדיירים לא עברו בדיקות קורונה

על פי הדו"ח, חיים בישראל 1.1 מיליון אזרחים בני 65 ומעלה. רק כ-70,000 (כ-6%) אזרחים ותיקים שוהים במוסדות החוץ-ביתיים.

דיירי בית אבות בירושלים, מאי 2020 (צילום ארכיון: יונתן זינדל, פלאש 90)

עוד עולה, כי נכון לאמצע אוגוסט, אומנם מתקיימות בדיקות שבועיות בקרב עובדי המוסדות, אך 'מגן אבות ואמהות' לא מוודא שכל העובדים שבאים במגע עם הדיירים נבדקים ואין לו תמונת מצב בנושא הזה.

פערים ביעד שנקבע למיטות עבור חולי קורונה 

לפי הנתונים המעודכנים ל-16 באוגוסט, היו פערים ניכרים ביחס ליעד שנקבע בעניין מספר המיטות לחולי קורונה בבתי החולים הגריאטריים, והיקף המיטות עמד על 38% – 44% (440 מתוך יעד של 1,000 או 1,150 מיטות), ועדיין לא נקבע מועד להשגת היעד שנקבע לזמינות של כ-1,000 מיטות המיועדות לדיירי המוסדות שהם נשאים של קורונה, והיו סוגיות שעלולות היו להקשות על השגתו.

בכל אחד מהימים שבין 10-24 באוקטובר היו מאושפזים בבתי חולים כלליים 45 אזרחים ותיקים בממוצע, אף שלהערכת הצוותים הרפואיים ניתן היה להעבירם לאשפוז בבית חולים גריאטרי. לו אותם אזרחים ותיקים היו אכן מועברים לאשפוז במחלקות הקורונה בבתי חולים גריאטריים, ניתן היה לפנות מיטות בבתי החולים הכלליים לשם אשפוז של חולים בקורונה מהאוכלוסייה הכללית.

להגדיל את מספר הבדיקות בסוף השבוע

הדו"ח ממליץ כי משרד הבריאות יעקב אחר מידת ההשפעה של מספר הבדיקות המוקצה לעובדים והדיירים במוסדות על התחלואה והתמותה מקורונה של הדיירים במוסדות, ויבחן את האפשרות להגדיל את מספר הבדיקות הנלקחות מהדיירים והעובדים בסוף השבוע, ימים שבהם מספר הבדיקות המבוצעות בקרב האוכלוסייה הכללית היה קטן ביותר מ-50% משאר הימים.

עובד מד"א לוקח בדיקות קורונה בבית לדיור מוגן, נופים בירושלים. 27 במרץ (צילום: יונתן זינדל//פלאש90)

עוד ממליץ המבקר כי 'מגן אבות ואימהות' יקבע סדר עדיפויות לבדיקת העובדים במוסדות בהתאם לרמת הסיכון הנשקף לדיירים, לרבות בהתאם לסיווג יישוב מגוריהם ב"מודל הרמזור", וכי יוודא שהם אכן נבדקים. כמו כן, מומלץ כי משרד הבריאות יבחן את האפשרות לקבוע עבור המוסדות הנחיות מחייבות לעניין התנהלות העובדים, וכי תובהר לעובדים החשיבות והחיוניות שבהתחברות ליישומון "מגן 2".

הדו"ח ממליץ כי משרד הבריאות יבחן בראייה כוללת את המענים השונים לבידוד הדיירים במוסדות, תוך הבטחת התנאים למתן הטיפול הדרוש להם בהתאם לתרחישי התחלואה השונים, לרבות תרחיש של תחלואה גבוהה של שפעת וקורונה בחורף הקרוב.

עוד ממליץ המבקר, שמשרד הבריאות יבחן אם יש חסמים המונעים מעבר של אזרחים ותיקים חולי קורונה מאשפוז בבתי החולים הכלליים לאשפוז במחלקות קורונה בבתי החולים הגריאטריים, ואם יימצא שיש חסמים, יפעל להסרתם וכך ייטיב לנצל את המשאבים העומדים לרשותו.