דו"ח מבקר המדינה שפורסם היום (שני) מתריע מפני התמהמהות ביישום מתווה משרד החינוך ודורש להקים בדחיפות מערך השאלת מחשבים ל-135 אלף ילדים ובני נוער ללא מחשב.

כחלק ממתווה החזרת הלימודים בקורונה בחודש יוני, משרד החינוך הצהיר שהוא ישקיע 2.5 מיליארד שקלים בהרחבת מערך הלמידה המקוונת וכחלק מזה, ירכוש מעל ל-150 אלף מחשבים עבור תלמידים שאין להם.

על פי הצהרת שר החינוך יואב גלנט כמחצית מהמחשבים אמורים היו להירכש עד ינואר 2021, אך לטענת המבקר הדבר נעשה מאוחר מדי, ו-135 אלף תלמידים התחילו כבר את שנת הלימודים – ללא מחשב. בנוסף לכך, טוען המבקר שמשרד החינוך מחזיק מידע לגבי מערכות השאלת המחשבים רק על שליש מבתי הספר בארץ, ואינו מקיים פיקוח מרוכז על יוזמות של ארגונים ועמותות מהמגזר השלישי שמספקים מחשבים לילדים מרקע כלכלי-חברתי חלש.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ל-27% מהתלמידים אין גישה לאינטרנט

הדו"ח מתייחס גם למשבר התשתיות העמוק בישראל. על פי ממצאי הדו"ח ל-27% מהתלמידים בישראל אין גישה לאינטרנט, בכמעט רבע (כ-23%) ממשקי הבית שבהם ילדים בני 15 במגזר הממלכתי, ממלכתי דתי וערבי, יש לכל היותר מחשב אחד, בעוד ממוצע הילדים במשפחה בישראל (כולל בחברה החרדית) עמד בשנת 2016 על 3.11 ילדים.

לצורך המחשת הפערים, המבקר חוזר לדו"ח הכלכלן הראשי שמצא שבחמשת העשירונים התחתונים יש פחות ממחשב אחד לתלמיד במשק בית ובשני העשירונים הנמוכים פחות ממחצית מהבתים מחוברים לאינטרנט.

שיעור תלמידים ללא מחשב וללא אינטרנט, 2018 (נתונים: דו"ח מבקר המדינה, עיצוב: אידאה)

המבקר הביא מספר של דוגמאות מהעולם להתמודדות עם הבעיה: במדינת אונטוריו שבקנדה, באסטוניה, ואיטליה המדינה חייבה את בתי הספר והרשויות המקומיות להיערך לרכישת כל אמצעי הקצה הדרושים להמשך הלמידה ובניו זילנד התקציב לכך עבר כבר באפריל, כשהמגיפה רק התחילה לפלוש לאי.

במדינת קליפורניה, בה הפערים החברתיים גבוהים מאוד, אסרו על בתי הספר והרשויות לחייב תלמידים לרכוש מחשבים או גישה לאינטרנט. ביפן וסינגפור המדינות סייעו ברכישת אמצעי ונתבים לבתים בהם אין ציוד מתאים ומערכת השעות ללמידה מרחוק קוצרה כדי שיותר ילדים יוכלו ללמוד דרך המחשבים, בדרום קוריאה המדינה תממן את השימוש באינטרנט למשפחות מעוטות יכולות.

פערים גדולים במיפוי

"היעדר מסגרת לימודים מרחוק עלולה לגרום לשוטטות של התלמידים והשבתה של ההורים מעבודה בשל הצורך להישאר עם ילדיהם בבית" כותב המבקר. "נזק זה מודגש ביתר שאת בקרב אוכלוסיות מסוימות ובהן אוכלוסיות במצב חברתי-כלכלי נמוך, בחברה הערבית והבדואית ובחברה החרדית, והוא עלול אף להעמיק את אי-השוויון במערכת החינוך".

בין דרישותיו של המבקר: השלמה דחופה של מיפוי על מחסור בבתי התלמידים והמורים וחלוקה של כלל המחשבים הניידים המחשבים שיש בחזקת בתי הספר לתלמידים. המבקר ממליץ שההשאלה תתבצע בצורה ישירה, הנפקת שוברי רכישה למחשבים או כל מענה אחר שיאפשר להשיג מחשבים נאותים לכמה שיותר ילדים. כמו כן, ממליץ המבקר למשרד החינוך לבחן חלופה של תקצוב רכישת המחשבים וציוד הקצה באמצעות סיוע לרשויות המקומיות או לרשתות החינוך ולבתי הספר באופן ישיר.

בנוסף לכך, המבקר טוען שהחלופה הרלוונטית המידית בהיעדר מתווה הולם ללמידה מרחוק תהיה הסדרת מעורבות המגזר השלישי בחלוקת מחשבים לתלמידים הנזקקים והגברת השימוש במרחבים סביבתיים מחוץ לבתיה"ס שתכלול לשילוב של למידה במרחבים הסביבתיים, של בי הספר והרשות המותאמת לשלבי הגיל השונים בדומה לתכנית  שהמרכז לשלטון מקומי והמדינה החלו ליישם בשבוע האחרון.