בדרך לפתרון? רשות המסים הודיעה היום (שלישי) כי תגבש תקנות חדשות שיאפשרו לעצמאיות שהיו בחופשת לידה ב-2019 לקבל מענק קורונה. נכון לעכשיו נשים אלה אינן זכאיות למענק, מאחר שלא עבדו בחודשים הרלוונטיים לבקשת החזרת.

תכנית הסיוע לעצמאיים מבוססת על מענקים אל מול ירידה במחזור ההכנסות. נשים ששהו בחופשת לידה לאחר שילדו בשנה שעברה לא יכלו להראות ירידה מספקת שתזכה אותן במענק, או שזיכה אותן במענקים נמוך משמעותית מהירידה הריאלית בפעילות עסקיהן בתקופת הקורונה.

נושא זה זכה קודם על ידי ח"כ קטי שטרית (ליכוד) ועלה שוב ושוב בדיוני ועדת הכספים ובתקשורת בחודשים האחרונים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

היום, במהלך דיון מהיר בנושא שהתקיים לבקשת ח"כ שטרית, הכריזו נציגי רשות המיסים, כי יגישו היום לוועדה תקנות המתקנות את העוול, ויאפשרו לנשים אלו לקבל מענקים מלאים שישקפו את הירידה האמתית בהכנסותיהן, הן לעניין מענקי ההוצאות הקבועות והן לעניין המענקים הסוציאליים.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) בירך על ההחלטה, וציין כי בכוונתו להעלות את התקנות לאישור הוועדה מיד כשיגיעו אליה, לצד כך שהוועדה תוודא כי הן אכן מספקות מענה מלא לסוגיה.

ח"כ שטרית: "לעיתים הנשים הללו איבדו הרבה יותר מ-40% מהכנסותיהן בשגרה, גם בגין חודשי חופשת הלידה וגם בגין פעילותן בחודשים שלאחר מכן. אני מבקשת שהתקנות יתנו מענה לכלל הבעיות, כולל אפשרות לקחת את 12 חודשים שלפני הלידה לצורך חישוב המענקים".