החלק הראשון של המענק למקבלי קצבאות הנכות יועבר מחר, לאחר מאבק ארוך.

המענק החד פעמי למקבלי קצבאות הנכות, יועבר כפיצוי על העיכוב בהעלאת הקצבאות. הפעימה השלישית בהעלאת קצבאות הנכות הייתה אמורה להתכנס לתוקף ב-1 בינואר 2020, אך לא התבצעה עד היום בשל היעדר תקציב מדינה מאושר.

הסכום שיועבר מחר נועד לכסות את החודשים ינואר עד אוקטובר. החלק השני של המענק יועבר בדצמבר, ויכסה את החודשיים האחרונים של השנה.  

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

החוק, שאושר בכנסת בשבוע שעבר, מפרט מי זכאי למענק, שסכומו יורכב על פי חישוב של 500-150 שקלים לחודש, כפול 12 חודשים. המענק ישולם בשתי פעימות, באוקטובר ובדצמבר. בסך הכל מדובר בהוצאה של כמיליארד שקלים.  

בעקבות ביקורת של הורים לילדים נכים, הוחלט בוועדת הרווחה בשבוע שעבר להוסיף כ-65 מיליון שקלים למענקים עבור ילדים נכים בדרגות של 50% ו-100%. 

כל מה שצריך לדעת על המענקים 

מדוע התוספת לקצבאות הנכות משולמת כמענק?
על פי החוק, הפעימה השלישית של הגדלת קצבאות הנכות הייתה אמורה להיכלל בתקציב המדינה לשנת 2020. מאחר ואין תקציב מדינה לשנת 2020, החליטה הממשלה לתת את התוספת לקצבת הנכות כמענק חד פעמי, עם הבטחה לנכים שבתקציב 2021 תחוקק הגדלת הקצבה באופן קבוע. 

מי זכאים למענק?
זכאים למענק המיוחד הם מקבלי קצבת נכות כללית, מקבלי שר"מ, מקבלי קצבאות עבור ילדים נכים, אזרחים ותיקים ומונשמים. 

מתי ישולם המענק?
המענק יחולק לשתי תוספות. הראשונה, תשלום רטרואקטיבית בגין עשרת החודשים הראשונים של 2020, וצפויה לעבור לחשבונות הבנק מחר (רביעי). השנייה, בגין החודשיים האחרונים של השנה, תעבור לחשבונות הבנק בסוף חודש דצמבר. 

האם צריך להגיש בקשה?
אין צורך להגיש בקשה למענק. הביטוח הלאומי יעביר את המענק יחד עם קצבת הנכות על פי רשימת הזכאים לקצבאות, כפי שהן מפורטות בהחלטה. 

מה יהיה גובה המענק?
גובה המענק מחולק לפרמטרים שונים. 

מענק 2020 למקבלי קצבאות הנכות. (עיצוב: אידאה)

נכים 100% הזכאים לקצבאות נכות כללית יקבלו מענק שווה ערך לתוספת חודשית בסך 190 שקלים. המענק שיועבר מחר בגין עשרת החודשים הראשונים של השנה יעמוד על 1,900 שקלים, ומענק דצמבר בגין חודשים נובמבר דצמבר יעמוד על 380 שקלים. סך כל התוספת של נכים המוגדרים כ-100% נכות תעמוד על 2,280 שקלים.

דרגות נכות נמוכות מ-100% יקבלו בשיטה דומה מענקים נמוכים יותר בצורה מדורגת, על פי אחוזי הנכות. 

מקבלי קצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) יקבלו מענק בסך 100 שקלים בחודש עבור בעלי נכות 50% ומעלה, 200 שקלים בחודש לבעלי נכות 112% ומעלה, ו-300 שקלים בחודש לבעלי נכות 188% ומעלה. 

גם המענקים למקבלי שר"מ יחולקו בשני שלבים. באוקטובר יועבר מענק בגין עשרת החודשים הראשונים של השנה, ובדצמבר יועבר המענק בגין החודשיים האחרונים של השנה. 

ילדים נכים המקבלים קצבאות בגין נכות של 112% ומעלה יקבלו תוספת חודשית בסך 490 שקלים, כלומר תוספת שנתית של 5,880 שקלים. ילדים נכים בדרגות 50% ו-100% יקבלו תוספת של 1000 ₪ לכל 2020.  

 נכה שהוא גם אזרח ותיק יקבל תוספת חודשית שתעמוד על 114-190 שקלים בהתאם למצבו המשפחתי. 

מונשמים יהיו זכאים לתוספת חודשית בסך 5,341 שקלים, כך שסך כל המענק ל-2020 יעמוד על 64,092 שקלים.