מספרם של העובדים שנעדרו מעבודתם זמנית כל השבוע (רובם המוחלט עובדים השוהים בחל"ת) ירד ב-41.6% ברבעון השלישי (יולי עד ספטמבר) לעומת הרבעון הקודם (אפריל עד יוני), כך לפי נתונים שמפרסמת היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במספרים, מדובר ב-518 אלף עובדים ברבעון האחרון, לעומת 887.1 עובדים בזה שלפניו.

בחודשים אפריל ומאי ברבעון השני הייתה ישראל בסגר, מה שגרם ליציאה המונית לחל"ת ולפיטורי עובדים. חודש ספטמבר ברבעון השלישי היה בסגר חלקי יותר, ונראה שהשפעותיו על התעסוקה היו מתונות יותר.

מספר המועסקים הכללי ירד ב-16 אלף לעומת הרבעון (שיעור של 0.3 מהאחוז הכללי של המועסקים במשק). התוספות הגדולות ביותר היו במינהל המקומי, ציבורי ביטחון וביטוח לאומי  (15 אלף משרות) בענף החינוך 12 (אלף משרות) ובענף הבינוי (10 אלף משרות).

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הירידות הגדולות ביותר היו בתעשייה, כרייה וחציבה (ירידה של 22 אלף משרות) במסחר סיטונאי ובתיקון כלי רכב מנועיים (ירידה של 13 אלף משרות).