ח"כ חיים כץ, יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, התייחס הבוקר (שני) בפתח דיוני הוועדה לסוגיות התשלום על ימי הבידוד: "הוועדה בראשותי לא תהיה חותמת גומי של אף אחד. עד שלא יצא מפה הסדר מאוזן, לא יאושר כאן דבר. הגיע הזמן שיהיה סוף לבריונות של פקידי האוצר".

החל מה-29 באוקטובר 2020, עובדים שנכנסים לבידוד בישראל אינם זכאים, על פי חוק, לפיצוי או לתשלום על ימי הבידוד. למרות הסכמות שהושגו בין ההסתדרות, המעסיקים ומשרד האוצר, הצעת החוק הממשלתית להסדרת הפיצוי נבלמה על ידי הכנסת במה שנראה כמשבר פנים קואליציוני.

אתמול הכריזה ההסתדרות סכסוך עבודה כללי במשק, בעקבות אי מתן מענה לסוגיית העובדים המצויים בבידוד.  ״אני קורא למעסיקים, גם במקומות העבודה הלא-מאוגדים שאין בהם הסכמי עבודה מיטיבים, להכיר בימי הבידוד כימי מחלה ולא לפגוע בעובדיהם״, אמר יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר-דוד.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר