בוגרי ההכשרות המקצועיות בשנת 2016, שיפרו בממוצע את הכנסתם החודשית ב-35% בעקבות השתתפותם בהכשרה, כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זאת, לעומת שיפור של 18% בקרב בוגרי ההכשרות משנת 2006.

שיעור התעסוקה בקרב בוגרי ההכשרות המקצועיות ב-2016 עלה ב-7% לאחר ההשתתפות בהכשרה, זאת לעומת עלייה של 21% בקרב בוגרי ההכשרות משנת 2006. ענפי ההכשרה שבהם השיפור בהכנסה היה הגבוה ביותר היו: הצלה ומקצועות ימיים (שיפור של 86%), הארחה (66%) ומחשבים (65%).

(מתוך הודעה לתקשורת של הלמ"ס)

כ-33 אלף איש הוכשרו והיו זכאים לתעודת מקצוע ב-2016, 92% מהם למדו במסלולים שאינם בתקצוב המדינה, ו-8% בלבד במסלולים מתוקצבים. 52% מהבוגרים היו נשים, ו-48% גברים. 68% מהם היו יהודים ו-27% ערבים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בוגרי 2016 למדו ב-19 ענפי הכשרה, המרכזיים שבהם ענף תחבורה (22.1% מכלל הבוגרים למדו בענף זה), מינהל (21.9%) וטיפוח החן (20%). מרבית הקורסים נמשכו כשנה, אך חלקם נמשך שנתיים.

הכשרת חרטים בפארק תעשיות תפן (צילום ארכיון: משה מילנר / לע״מ).

בוגרי ההכשרות המתוקצבות על ידי המדינה שיפרו את הכנסתם החודשית ב-64%, זאת לעומת בוגרי הכשרות מתוקצבות לפני עשור ששיפרו הכנסתם ב-17% בלבד. בוגרי הכשרות שאינן מתוקצבות על ידי המדינה, העלו את שכרם בממוצע ב-33%. הכנסתם של גברים בוגרי ההכשרות המתוקצבות עלתה ב-84%, לעומת הכנסתן של נשים בהכשרות אלו שעלתה ב-31% בלבד.

בהכנסתם של הבוגרים היהודים חל שיפור של 64%, לעומת שיפור של 42% בקרב בוגרים ערבים – זאת שעה שהכנסתם ההתחלתית של בוגרי ההכשרות הערבים הייתה נמוכה מזו של הבוגרים היהודים, כך שהפער גדל לאחר ההשתתפות בהכשרה. עם זאת, בקרב הבוגרים הערבים חלה עלייה של 48% בשיעור המועסקים, לעומת עלייה של 15% בקרב הבוגרים היהודים.

תלמידות מרהט בהכשרה מקצועית (צילום: הדס פרוש / פלאש 90).

בקרב בוגרי ההכשרות שאינן מתוקצבות על ידי המדינה, נרשם שיפור ממוצע בהכנסה של 33%. בהשכרות אלו, אחוז השיפור בקרב נשים היה גבוה יותר, ועמד על 39% לעומת 33% בקרב גברים – אך הכנסתם הממוצעת של הבוגרים הייתה עדיין למעלה מכפליים מהכנסת הבוגרות.

בקרב בוגרי הכשרות אלו נרשמה עליה של 6% בשיעור המועסקים (9% בקרב נשים ו-2% בקרב גברים). בקרב בוגרי הכשרות לא מתוקצבות המיועדות לחרדים, עלה שיעור המועסקים מ-68% לפני ההכשרה ל-95% לאחריה.