עובדי המכירות והשירותים היו הנפגעים העיקריים בחודש אוקטובר, בו החלה היציאה מהסגר השני, והיוו 27.9% מדורשי העבודה החדשים, כך על פי נתונים שפרסם היום (רביעי) שירות התעסוקה. עם זאת, עובדים אלה היו גם הקבוצה הגדולה ביותר מבין החוזרים לעבודה באוקטובר עם 31.3%.

בראש רשימת המקצועות בקרב הנרשמים החדשים באוקטובר, עומדים המוכרים בחנויות (7,367 דורשי עבודה). אחריהם ברשימה: עובדי מזכירות (6,279), מטפלים בילדים (5,617) ועובדי מסעדות (4,501). נתון נוסף, אותו ציין שירות התעסוקה במיוחד, הוא שבאוקטובר נרשמו 2,669 נהגי אוטובוס ומשאיות כדורשי עבודה חדשים.

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "החזרה המדורגת לשגרה מבשרת על מגמת שיפור, ועלינו להוסיף ולחזק אותה. עלינו לחזק את מנגנוני התמיכה והתמרוץ למעסיקים, לעובדים ולדורשי עבודה להישאר בשוק העבודה ולחזור אליו, זאת באמצעות חיזוק הקישוריות לשוק העבודה בדמות מענקי עידוד למעסיקים, קורסי הכשרות מקצועיות, אימונים וניצול זמן לשיפור מיומנויות של דורשי העבודה".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עובדי המכירות והשירותים לא מתאוששים כצפוי

שיעורם של העובדים מענפי המכירות והשירותים מקרב כלל דורשי העבודה, ירד אמנם בהשוואה לספטמבר (35.3%), שגם בו היו הקבוצה שנפגעה בצורה הקשה ביותר. עם זאת, על פי הודעת השירות מצבם השתפר "לא בעצימות המצופה". 

ענפי המכירות והשירותים, יש לציין, כוללים  מקצועות כמו מוכרים בחנויות, מטפלים, סייעי הוראה, עובדי מסעדות, עובדי אבטחה, ניקיון ועוד.

מצבם של עובדים אלה הופך למדאיג יותר כשמשווים את נתוני אוקטובר לאלו שנרשמו באפריל ומאי, תקופת החזרה לשגרה מהסגר הראשון. באפריל עמד חלקם מכלל דורשי העבודה החדשים על 21.9%, בחודש מאי על 21.1%.

כאמור, עובדי המכירות והשירותים היו גם הקבוצה העיקרית בקרב החוזרים לעבודה באוקטובר, והיוו 31.3%. מדובר בעלייה משמעותית ביחס לספטמבר, אז עמד שיעורם על 23.5%. שיעור זה גבוה גם בהשוואה לאפריל ומאי, אז עמד שיעורם על 23.5% ו-30.3%, בהתאמה.

ירידה בשיעור האקדמאים שחזרו לעבודה, עלייה בשיעור מפעילי המכונות

נתון בולט נוסף בדיווח של שירות התעסוקה הוא ירידה הדרמטית בשיעור העובדים האקדמאים בקרב החוזרים לעבודה. בספטמבר היוו עובדים אלה 35.2% מכלל החוזרים לעבודה, ובאוקטובר 18.7% בלבד.

ירידה קלה נרשמה גם בשיעור העובדים האקדמאים בקרב הנרשמים כדורשי עבודה.  ספטמבר על נתון זה על 16.5%, ובואקטובר על 14.5%.

כי בין ספטמבר לאוקטובר נרשמה על  עלייה של 87% בשיעור מפעילי המכונות ומרכיבי המוצרים בקרב החוזרים לעבודה, מ-4.5% ל-8.4% באוקטובר.