נוהל חדש של רשות האוכלוסין וההגירה יבטל את הכבילה של עובדים פלסטינים בענף הבניין בישראל למעסיקיהם, ויאפשר להם לעבור בין מעסיקים שונים להם היתר העסקה. מטרת הנוהל החדש, שייכנס לתוקפו ב-6 בדצמבר, לצמצם את הפגיעה בזכויות העובדים, ואת הספסרות הלא חוקית בהיתרי עבודה.

עד היום, היו הקצאות אישורי העבודה ניתנים לקבלנים, ואלו היו מתקשרים עם העובדים הפלסטינים, שעבודתם בישראל הייתה תלויה במעסיק ספציפי. צורת העסקה זו יצרה מצב שבו נפגע כוח המיקוח של העובדים על שכרם ותנאי עבודתם, ובכלל זאת גם תנאי הבטיחות. לצד זאת, התפתח שוק שחור של ספסרות באישורי עבודה בישראל, כשעובדים פלסטינים נדרשו לא אחת לשלם כמחצית ממשכורתם למתווכים רק עבור הזכות לעבוד.

ההחלטה לקידום הרפורמה אושרה בממשלה כבר ב-2016, אך יישומה נדחה עד כה פעם אחר פעם בשל שיקולים תקציביים והקצאות תקנים. דו"ח מבקר המדינה מאוגוסט האחרון, כמו גם עתירה לבג"צ שהגיש ארגון קו לעובד בספטמבר האחרון, דחקו ליישומה כעת.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לצד פרסום הנוהל החדש, נעשתה גם עבודה בין משרדית של נציגי רשות האוכלוסין וההגירה, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, המנהל האזרחי, משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר ומשרד העבודה לקביעת מנגנונים יעילים להקצאת אישורי העבודה לעובדים ולהבטחת תנאי העסקתם כדין.

על פי הנוהל החדש, עובד פלסטיני עם היתר עבודה יוכל לעבוד אצל כל קבלן ישראלי רשום בעל היתר העסקה עקרוני, כל עוד העבודה תהיה בענף הבנייה למגורים ושהקבלן יסכים להעסיקם חודש אחד לפחות ובמשרה מלאה. אחרי כניסתו לתוקף, לא יופיע שמו של קבלן ספציפי על היתרי העבודה שיקבלו.

עובד שפוטר או עזב מעסיק יוכל להיכנס לישראל רק באמצעות אישור חיפוש עבודה בני שבוע. במידה ולא ימצא עבודה חדשה אצל קבלן רשום במשך 60 יום, יאבד את אישור העבודה שלו. חזרה למאגר העובדים המורשים תותר רק בכפוף לכך שיהיה מקום פנוי חדש במכסת העובדים המורשים שאישרה הממשלה.

אישורי ההעסקה שיונפקו מעתה למעסיקים, לא יהיו מוגבלים למכסה מספרית של עובדים פלסטינים, והם יוכלו להעסיק כמה עובדים כאלה שירצו לעבוד אצלם. באופן זה, צפויה לגדול התחרות בין המעסיקים על העובדים, ואיתה גם תנאי עבודתם.

העסקת העובדים הפלסטינים תהיה, בכל מקרה, בהתאם לחוקי העבודה הקבועים בישראל. כמו כן, העסקת העובדים הפלסטינים תיעשה רק בהעסקה ישירה ולא באמצעות קבלני כוח אדם.

מארגון קו לעובד נמסר: "המלאכה עוד מרובה –  יש לוודא שתוקם מערכת שתאפשר לעובדים לחפש עבודה באופן עצמאי על מנת למדר תיווך בלתי חוקי מהשטח הרווי בו. יש לוודא, שאיש לא ימשיך למצוא דרכים עקיפות לסחוט כספים מהעובדים, ולא פחות חשוב – יש ליידע את העובדים על ההחלטה. אך לצד כל זאת, החל מה-6 בדצמבר, יש לנו סיבה לקוות: הכבילה הלא חוקית למעסיקיהם, תתבטל".