מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש אוקטובר 2020. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה (3.6%) וירקות ופירות טריים (3.2%).

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.4% ובשנים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2020 לעומת אוקטובר 2019) ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.8%.

בשוק הדיוק, שאינו חלק מהמדד, מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט 2020 – ספטמבר 2020 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי 2020 – אוגוסט 2020, עולה כי מחירי הדירות ירדו ב-0.2% ובכך השלימו עלייה של 2.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אוגוסט 2019– ספטמבר 2019). ירידות מחירים נרשמו במחוזות חיפה, תח אביב, מרכז ודרום, ואילו במחוזות צפון וירושלים נרשמה עליה במחירים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אוגוסט 2020 – ספטמבר 2020 לעומת אוגוסט 2019 – ספטמבר 2019, נרשמו עליות מחירים במרבית המחוזות כאשר הבולטות שבהן היו במחוזות: צפון (3.7%), תל אביב (3.1%) וירושלים (2.6%).

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו בחודשים אוגוסט 2020 – ספטמבר 2020 לעומת יולי 2020 – אוגוסט 2020 ב-1.4%, ובכך השלימו עלייה של 3.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אוגוסט 2019 – ספטמבר 2019). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 39.8% בהשוואה ל-45.0% בתקופה הקודמת (יולי 2020 – אוגוסט 2020).

המחיר הממוצע הכלל ארצי של עסקה לרכישת דירה עמד ברבעון השלישי של שנת 2020 על 1.531 מיליון שקלים. ברבעון הקודם עמד המחיר הממוצע על 1.542 מיליון שקלים.