שר הבריאות יעקב ליצמן (יהדות התורה) שלח מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו כתב כי הרפורמה בתחום הסיעוד תקועה אצל משרד האוצר שאינו מקדם אותה, לדבריו. השר התריע כי מדובר בהפרה של ההסכם הקואליציוני וציין כי הפניה לראש הממשלה היא המוצא האחרון.

לדברי ליצמן, רפורמת הסיעוד הינה הרפורמה החשובה ביותר במשרד הבריאות בקדנציה הנוכחית. "ככל שאני מנסה להתחיל את המהלך – אני נתקל בהיעדר שיתוף פעולה ברור מצד משרד האוצר, מה שאומר שישנה הפרה מהותית של ההסכם הקואליציוני על כל המשתמע מכך".

ליצמן מכוון לסעיף 80 בהסכם הקואליציוני שבין הליכוד וסיעת יהדות התורה, ובו נקבע כי הממשלה תקדם רפורמות בתחום הסיעוד, ולשם כך יוקם צוות משותף של משרד הבריאות עם ראש אגף התקציבים, שיגיש המלצותיו עד ל-1 בינואר 2016. על פי ההסכם הקואליציוני, הרפורמה שתגובש, הכוללת גם התייחסות למימון הממשלתי לעומת המימון הפרטי של שירותי הסיעוד, תתחיל ב-1 בינואר 2017.

אך על פי ההודעה מאתמול, נראה שההסכם הקואליציוני אינו מיושם ואין בנמצא כעת רפורמה מוסכמת בין משרד הבריאות ואגף התקציבים.

במשרד הבריאות הוקם צוות שמקדם ומטפל ברפורמה, וגיבש הצעה מפורטת לרפורמה זו. לדברי ניר קידר, סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות, הרפורמה תקדם בין היתר, את העברת האחריות על הרצף הסיעודי על ידי הענקת תמריצים, לקופות החולים. מעבר זה יאפשר מניעת ודחיית ירידה תפקודית אצל הזקן המטופל.

עוד תכלול הרפורמה הגדלה של עד 50% בהיקף השעות שמטופל זכאי לו (כלומר מ-3 שעות ביום ל-4.5 במקרים החמורים) כיסוי כספי משמעותי יותר כך שהזקן הסיעודי יישאר עם השתתפות עצמית של פחות מ-2,000 ש"ח לחודש. הקלה כלכלית נוספת תתבטא בסל שירותים לבני המשפחה ולמטפל העיקרי וביטול ההשתתפויות העצמיות של הילדים. בנוסף יופחתו דמי הכניסה למוסד הסיעודי, כך על פי מתווה הרפורמה.

דבר נוסף שעתיד להשתפר בעקבות הרפורמה הוא המחסום הבירוקרטי. במצב החדש לא יהיה עוד צורך בכך שהמטופל יעבור מבחני הכנסה ומבחני תלות בכל מקום אליו יגיע ופעם אחת תהיה רלוונטית לכל המקומות. שיפור נוסף בתנאים יתבטא בהגדלת כמות מיטות האשפוז הסיעודי והוספת אלפי מיטות בעשר עד עשרים השנים הקרובות.

סוגייה מהותית שלא קיבלה התייחסות ברפורמה היא סוגיית מספר המטפלים הסיעודיים, הוספת תקנים והוספת הכשרות.

על פי משרד הבריאות ישנם בישראל כ-200 אלף זקנים סיעודיים, ובשנים הקרובות מספר בני ה-75+ יעלה בכל שנה ב-20 -30  אלף. 160 אלף מקבלים גמלת סיעוד, מתוכם מחצית ברמת הזכאות הנמוכה. ממוצע ההשתתפות העצמית בטיפול הסיעודי הוא כ-3,000 שקלים בחודש. ישראל נמצאת במקום הכי גבוה בקרב מדינות ה-OECD מבחינת מטופלים סיעודיים בבית. על פי הנתונים, כמעט מחצית מההוצאה על ביטוח סיעודי היא פרטית: מתוך 12.9 מילארד שקלים המושקעים מידי שנה בביטוח סיעודי, כ-56% הם הוצאה ציבורית (7.1 מיליארד שקלים) ו-44% פרטית (5.7 מיליארד שקלים)