חוק ימי בידוד, לפיו עובד שנכנס לבידוד יהא זכאי לתשלום בגין ימים אלו, עבר היום (חמישי) בקריאה שניה ושלישית בכנסת. על-פי החוק, העובד יהיה זכאי לתשלום על ימי הבידוד למעט יום אחד, וינוכו לו עד ארבעה ימי מחלה בלבד.

לאור העיכוב בחקיקת המתווה החדש, ולאחר פקיעת הסדר תעודת המחלה הגורפת, הכריזה ההסתדרות על סכסוך עבודה כללי במשק, ואף התריעה כי במידה והחוק לא יעבור והעובדים ימצאו עצמם בסוף החודש בלי מנגנון מפצה על ימי בידוד, תנקוט צעדים ארגוניים.

על פי החוק החדש, המדינה תשפה מעסיקים בעבוד יום בידוד אחד באופן מלא, ובגין יתר ימי הבידוד במחצית עלותם. מעסיקים עם 20 עובדים או פחות יקבלו שיפוי של 75% מעלות השכר. המעסיקים יהיו זכאים לתשלום זה רטרואקטיבית ביחס לעובדים שהיו בבידוד מאז תחילת אוקטובר.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בחודש יוני האחרון קיבל בג"ץ את עתירת המעסיקים וקבע כי ימי בידוד אינם ימי מחלה, ולפיכך תעודת המחלה הגורפת שפרסם משרד הבריאות לעובדים בבידוד הוצאה בלא סמכות. בשמונת החודשים האחרונים מאז מרץ שולמו ימי הבידוד במלואם על-ידי המעסיקים כימי מחלה, בעלות מוערכת של כ-4 מיליארד שקלים.

במהלך החודשים לאחר פסיקת בג"ץ הושגו הסכמות בין המדינה, נשיאות הארגונים העסקיים וההסתדרות באשר לאופן תשלום ימי הבידוד, שאמורים היו להיות משולמים על חשבון ימי מחלה. עם זאת, וועדת העבודה והרווחה של הכנסת בראשות חבר הכנסת חיים כץ (הליכוד), סירבה להעביר את המתווה שהציג האוצר לקריאה שניה ושלישית, זאת על אף פקיעת ההסדר הקודם לפי החלטת בג"ץ ב-29 באוקטובר.

החוק עבר כהוראת שעה מוגבלת בזמן, עד ה-31 במרץ 2021. שר האוצר, באישור ועדת העבודה והרווחה, יהא רשאי להאריך בצו את תקופת תחולתו, בתקופות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת.