משרד האוצר מבקש להסיר סעיף להעדפת מוצרים כחול לבן מעוטף עזה במכרזי רכש ממשלתי – כך לפי שר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ. ממשרד האוצר לא נתקבלה תגובה לטענות. סירוב זה מצטרף למחלוקת סביב הרחבת חובת רכש כחול לבן גם לגופי הסמך ולרשויות המקומיות.

התקנות קובעות כי במכרזי רכש ממשלתי, מחוייבת הממשלה להעדיף מוצרים מעוטף עזה גם אם מחירם גבוה ב-20% מההצעות האחרות, 5% יותר מההעדפה הרגילה שניתנת לשאר הארץ. בחודש ספטמבר פג תוקף 5 השנים של הוראת שעה המחייבת העדפה זו, וכעת האוצר מתנגד לחידושה.

לפי פרץ במהלך הדיון שהיה אמור להיות טכני בלבד, משרד האוצר החליטו על דעת עצמם להתנגד להארכת התוקף של סעיף זה, ודורשים מחיקתו מהחלטת הממשלה שצפויה לעבור בשבוע הבא .

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

משרד הכלכלה ומשרד ראש הממשלה תומכים בקיומו של הסעיף, שהוא המשך מדיניות העדפת רכש שמקדמים המשרדים.

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ : "הוצאת הסעיף דווקא בעת הזו, יכולה לפגוע בעשרות חברות ומפעלים בעוטף עזה ולהבריח השקעות מתוכננות. ולכן , אני ביחד עם משרד רוה"מ לא מקבלים את עמדת משרד האוצר, שמתעלמת ממשמעות התעסוקה והייצור המקומי בעוטף. ישנה חשיבות עצומה להעניק למפעלי העוטף הנמצאים בחזית במשך כל ימות השנה את ההטבה על מנת שימשיכו לייצר מוצרים חשובים ולפרנס משפחות רבות זו מחויבות בסיסית לתושבים שמתמודדים גם עם שאלות ביטחוניות וגם עם שאלות כלכליות".​