משרד החינוך מהדק את הבקרה שלו אחר בריאותם של התלמידים וצוותי החינוך במערכת החינוך. אתמול (רביעי) פרסם המשרד נוהל חדש שגובש בשיתוף עם משרד הבריאות, ולפיו במקרה בו מתרחש אירוע של תחלואה משמעותית במוסד החינוכי, יוצעו בדיקות קורונה לצוותי החינוך ולתלמידים.

ההצעה לתלמידים תעשה באמצעות הוריהם ובהסכמתם. נוהל זה יחול גם על מקרים בהם תפרוץ תחלואה ברשות או ביישוב מסויים.

לצד מרכז השליטה של משרד הבריאות, שמנטר באופן שוטף וסדור בדיקת תחלואה, יהוו הבדיקות בבתי הספר מנגנון בקרה נוסף, שנועד לצמצם ולקטוע את שרשרת ההדבקה במערכת החינוך.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הבדיקות יתקיימו על ידי משרד הבריאות, ותוצאותיהן תועברנה דרך קופות החולים ישירות אל הורי התלמידים ואל המחנכות.

ממשרד החינוך נמסר, "משרד החינוך עורך כל העת התאמות לשינויים התכופים, והוא ימשיך לשקוד להרחבת מעטפת המענים למניעת תחלואה, כדי להבטיח את רצף הלימודים במערכת החינוך".