משרד האוצר פרסם היום (חמישי) תזכיר חוק שיביא להקפאת עדכוני התשלומים המוצמדים לשכר הממוצע במשק בעקבות עלייה חדה בנתון זה בחודשים האחרונים. גל הפיטורים שהיכה בעיקר במקבלי השכר הנמוך, הביא לעליה של השכר הממוצע וייצר עיוות כלכלי. מצד אחד המשק במשבר עמוק עם שיעורי אבטלה גבוהים ומצד שני מחירים ושכר מוצמדים למדד השכר הממוצע צפויים להתעדכן בקרוב ולהביא להתייקרות חדה במשק.

כדי להתמודד עם המצב הזה מציעים באוצר להקפיא את התשלומים והשכר שאמורים להתעדכן בהתאם למדד השכר הממוצע. בין תשלומים אלה נכללים:

שכר המינימום לדוגמא עומד על 5,300. בתחילת 2021 הוא אמור להתעדכן כך שיעמוד על 47% מהשכר הממוצע של השנה החולפת. אם לא תבוצע הקפאה ושכר המינימום יעודכן בהתאם לעליית השכר הממוצע של 2020 הוא צפוי לעלות ביותר מ-150 שקלים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

תשלומים נוספים שמוצמדים לשכר הממוצע והחוק צפוי להקפיא הם הארנונה, והחשמל שבנוסחת החישוב שלהם משוקלל גם השכר הממוצע, חלק מקצבאות הביטוח הלאומי והסכמי שכר ופנסיה הכוללים הצמדה לשכר הממוצע. על פי הערכות האוצר מהלך זה יביא להפחתה של 7-9 מיליארד שקלים בהוצאות הממשלה.

יו"ר אירגון המעסיקים, רון תומר הגיב להצעה: "עליית השכר שאנו רואים כעת היא עלייה מלאכותית שמושפעת מהוצאת מאות אלפי עובדים בשכר נמוך לחל״ת ולכן טוב שמשרד האוצר הבין את החשיבות בשינוי החקיקה, ונוקט מהר בפעולה שתמנע פגיעה בעובדים וקריסת עסקים רבים״.