42.3% מהעובדים ספגו הפחתות שכר, בשיעור ממוצע של 11%, מתחילת משבר הקורונה, כך עולה מבדיקה מדגמית שביצע המוסד לביטוח לאומי. הקבוצות ששכרן קוצץ בשיעורים הגבוהים ביותר היו נוער עובד ,עובדים מבוגרים, חרדים, ועובדים אצל מעסיקים קטנים. נתוני הדגימה של הביטוח הלאומי מתבססים על 1.44 מיליון עובדים שכירים, שעבדו ברצף מינואר 2019 עד יוני 2020.

בקרב הגברים עמדה הפחתת השכר הממוצעת על 45.9%, ובקרב הנשים על 38.4%. בקרב 42.8% מיהודים הלא חרדים הופחת השכר, בממוצע, ב-11%. בקרב חרדים הופחת שכרם של 40.5% מהעובדים ב-14%, בממוצע. בקרב ערבים הופחת ב-12%, בממוצע, שכרם של 39.7% מהעובדים.

פגיעה בשכר מאז תחילת הקורונה (מקור: המוסד לביטוח לאומי, עיצוב: אידאה)

בבדיקה לפי קבוצות גיל, עולה כי שכרם של 43.4% מהעובדים בגילאי 24-15, שהמשיכו לעבוד ברצף, הופחת ב-18%. בגילאי 34-25 הופחת שכרם של 38.1% מהעובדים ב-12%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

החל מגיל 25 חלה עלייה בשיעור העובדים שנפגעו בשכרם ככל שעולים בגיל. בין גיל 35 ל-44 נפגעו 39.5% מהעובדים, בין גיל 45 ל-54 נפגעו 41.6% מהעובדים, בין גיל 55 ל-64 נפגעו 47% מהעובדים ומעל גיל 65 נפגעו 55.3% מהעובדים בשכרם.

בגילאי 64-35, הפגיעה הממוצעת בשכר עומדת על 10%, מעל גיל 65 על 13%.

הענפים שבהם נרשמה הפגיעה החמורה ביותר בשכר הם ענף שירותי האוכל ואירוח, בו 59.1% מהעובדים שהמשיכו לעבוד לעבוד נפגעו בשיעור ממוצע של 16% בשכרם. ענף האמנות, הבידור והפנאי, בו 55.5% מהעובדים שהמשיכו לעבוד נפגעו בשיעור של 14%. בענף שירותי התחבורה, האחסנה והבלדרות, בו 62.1% מהעובדים נפגעו מהורדת שכר ממוצעת  של-13%. וענף שירותי הניהול והתמיכה, בו 53.9% מהעובדים ספגו ירידה ממוצעת של 13% בשכרם.

ככל שגודל החברה או העסק עולים, כך פחות עובדים נפגעו בשכרם. בעסקים שבהם עובד אחד עד חמישה עובדים, 51.4% מהעובדים נפגעו בשכרם, בשיעור של 14% בממוצע. בעסקים עם 20-6 עובדים ירד שכרם של 52.9% מהעובדים ב-11% בממוצע. בחברות בהן 100-21 עובדים ירד שכרם של כ-50.2% מהעובדים ב-11% בממוצע.

בחברות בהן 150-101 עובדים ירד שכרם של 46.6%, ב-11% בממוצע. בחברות שבהם 400-151 עובדים, ירד שכרם של 44.7% ב-10% בממוצע. בחברות של 1,000-401 עובדים ירד שכרם של 43.2% מהעובדים ב-10% בממוצע. ובחברות שבהן אלף עובדים ומעלה, ירד שכרם של 34.1% מהעובדים ב-11% בממוצע.