נגיד בנק ישראל קורא לא לקבוע בתקציב 2021 יעד גירעון שעלול להגביל את יכולת המדינה להגיב למשבר הכלכלי של הקורונה. במצגת שהציג הנגיד היום (שני) לוועדת הכספים בכנסת המליץ להקפיא את ההגבלות החוקיות על הוצאות המדינה לשנה הבאה ולגבש מתווה מחודש של הפחתת החוב בתהליך גיבוש תקציב שנת 2022, כדי לא להגביל את יכולתה של הממשלה להגיב למשבר.

הנגיד הציע לגבש תקציב שמורכב משני חלקים נפרדים: החלק השוטף של התקציב ינוהל על-פי כלל ההוצאה במתווה רגיל, ובמקביל תאושר "קופסת קורונה" שתותאם לצרכי המשק. על-פי ההמלצה, יעד הגירעון לא יחול כדי לא להפריע להוצאה במסגרת קופסת הקורונה. במקביל, הנגיד המליץ שלא להפחית שיעורי מס ללא הפחתה מקבילה של ההוצאות, על אף הקפאת יעד הגירעון.

הנגיד גם המליץ שלא לבצע קיצוצים הנובעים מהנומרטור, אבל לחסום החלטות המגדילות סעיפי הוצאה במסגרת התקציב השוטף. החלטות כאלו יוכלו להתקבל רק במסגרת תקציב 2022, שעליו יחולו חוקי הגבלת ההוצאה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

על-פי ההצעה, בסוף 2021 תגבש הממשלה מתווה להפחתת החוב באופן מותאם למצב שבו יימצא המשק הישראלי, כתחליף למגבלות ההוצאה האוטומטיות. במקרה כזה תבחן הממשלה את מצב המשק בקיץ 2022, ועל פיו יתקבלו החלטות בנוגע לקופסת הקורונה, ולקיצוץ בהיקף הסיוע למשק במטרה להפחית את רמות החוב של הממשלה.​