מחקר שפרסמה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא שיפור מיומנויות במהלך הלימודים האקדמאיים מראה כי לא נרכשות מספיק מיומנויות טכנולוגיות שנדרשות בשוק העבודה במהלך הלימודים האקדמיים, ומיומנות המחקר והמיומנויות הפיזיות הנרכשות במהלך הלימודים פחות רלוונטית לשוק העבודה.

נתונים אלה מתפרסמים בהמשך לנתונים מתוך סקר השכלה גבוהה שפרסמה הלמ"ס בספטמבר האחרון על הנחיצות במיומנויות השונות בשוק העבודה לפי משלח יד, בו ניכר כי ידע מקצועי, מיומנויות ארגון וחשיבה ביקורתית הן המיומנויות הנדרשות ביותר בשוק העבודה בישראל וכ-90% מהמשיבים דיווחו כי הם נדרשים למיומנויות האלה בעבודתם.

בהשוואה בין ממצאי שני המחקרים, ניכר כי ישנם פערים בין המיומנויות שהסטודנטים מרגישים כי רכשו במהלך לימודיהם ובין המיומנויות הנדרשות בשוק העבודה. כשלושה רבעים מהסטודנטים שיפרו את הידע המקצועי, מיומנויות הלמידה והחשיבה הביקורתית, המיומנויות הנדרשות ביותר, במהלך לימודיהם האקדמיים. אך לעומת זאת, רק 46% מהסטודנטים דיווחו על שיפור במיומנויות הטכנולוגיות במהלך לימודיהם לעומת 83% שדיווחו בסקר הקודם על הצורך במיומנויות אלו במקום עבודתם. 19% דווחו על שיפור במיומנויות השיווק לעומת 38% שדיווחו בסקר הקודם כי הם נדרשים למיומנויות אלה בעבודתם ו-59% דיווחו ששיפרו את מיומנויות המחקר למרות שרק 37% דיווחו בסקר הקודם על הצורך במיומנויות אלה במקום עבודתם.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

צורך במיומנויות בעבודה בקרב מועסקים אקדמאיים, אחוזים.

עוד עולה מהסקר כי בתחומי מדעי החברה, הנדסה ואדריכלות והמדעים הביולוגיים, בוגרי המכללות דיווחו על שיפור רב יותר במיומנויות ההצגה בפני קהל והעבודה בצוות לעומת בוגרי אוניברסיטאות ונשים בכל תחומי הלימוד דיווחו על שיפור רב יותר במיומנויות ההצגה בפני קהל, העבודה בצוות והחשיבה הביקורתית לעומת גברים.

פערים משמעותיים נמצאו ברכישת המיומנויות של הסטודנטים בין תחומי הלימוד השונים, וניכר כי לתחום הלימוד יש השפעה משמעותית על המיומנויות הנרכשות. כצפוי, 88% מבוגרי החוגים בתחום ההנדסה ואדריכלות דיווחו על שיפור ביכולות המתמטיות, אך 8% בלבד מבוגרי תחום האמנות, אומנויות ואמנות שימושית דווחו על שיפור בתחום זה, ו-91% מבוגרי החוגים לשפות, ספרות ולימודים רגיונליים דיווחו על שיפור ביכולות ההבעה בכתב, לעומת 29% בלבד מבוגרי חוגי המדעים הפיזיקליים.

שיפור מיומנויות בקרב אלו שהתחילו לתואר ראשון בתשעא, אחוזים

אך פערים משמעותיים נמצאו גם במיומנויות "ניטרליות" יחסית. 84% מהסטודנטים לאמנות, אומנויות ואמנות שימושית דיווחו על שיפור ביצירתיות, לעומת 30% מתלמידי הרפואה. 83% מקרב הסטודנטים לאמנות, אומנויות ואמנות שימושית דווחו על שיפור במיומנויות הצגה בפני קהל לעומת 33% בלבד מקרב הסטודנטים למתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב. במיומנויות עבודה בצוות דיווחו 83% מהסטודנטים לחינוך והכשרה להוראה על שיפור אך רק 39% מהסטודנטים בחוגים בתחומי השפות, ספרות ולימודים רגיונליים, ורק 28% מהסטודנטים למדעים פיזיקליים דווחו על שיפור במיומנויות ההבעה בעל פה לעומת 70% מהסטודנטים לשפות, ספרות ולימודים רגיונליים.

מבחינת רלוונטיות לשוק העבודה, מעל 90% מהסטודנטים שנשאלו העידו כי נדרשו למיומנויות ארגון (94%), ידע מקצועי (93%), מיומנויות טכנולוגיות (92%), הבעה בעל פה (91%), יצירתיות (90%), עבודה בצוות (90%) וחשיבה ביקורתית (90%) שרכשו במהלך לימודיהם האקדמיים ואלה נמצאו יעילים בעבודתם. לעומת זאת, רק 51% מהמדווחים על שיפור המיומנויות הפיזיות ורק 45% דווחו על שיפור במיומנויות מחקר והעידו כי נדרשו למיומנויות אלה בעבודה.