ברל כצנלסון (1944-1887)
מנהיג הפועלים מראשי "אחדות העבודה". ברל הטיף ופעל למען איחוד המחנה הפועלי מיום בואו לארץ. לאחר הקמת ההסתדרות עסק ברל בענייני תרבות ונוער. הוא הקים את "דבר" עיתון הפועלים ואת ספריית הפועלים.

דוד בן גוריון (1973-1886)
מראשי "אחדות העבודה". לימים מזכירה השני של ההסתדרות. בתקופתו הונחו תשתיות לרבים ממפעלי ההסתדרות וחברת העובדים. לאחר מכן כיהן כראש הסוכנות היהודית, ובימיו הפך מחנה הפועלים לדומיננטי בפוליטיקה הציונית. בן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל והיה לראש ממשלתה הראשון.

יוסף חיים ברנר (1921-1881)
סופר ופועל. בכתיבתו שיקף את חיי הפועלים וביקר את מצב היישוב בארץ ואת מצב היהודים בגולה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

אהרון דוד גורדון (1922-1856)
חלוץ, פועל חקלאי, הוגה דעות ומורה דרך לפועלים. הגותו כונתה בפי הפועלים "דת העבודה", לפיה העבודה היא דרך לתחייתו של העם ולתחייתו של היחיד.

חנה מייזל (1972-1883)
חלוצה ופועלת, מייסדת "חוות הפועלות" להכשרת החלוצות לחיי עבודה בארץ ישראל.

עדה מימון פישמן (1973-1893)
מהמייסדות ומהמובילות של מפלגת "הפועל הצעיר" ו"תנועת הפועלות", חברת הכנסת הראשונה מטעם מפא"י ולוחמת למען זכויות נשים בישראל.

יעל גורדון (1953-1879)
חלוצה ומחנכת, פועלת ומורה לעברית. נמנתה עם קבוצת הפועלות של העלייה השנייה שנאבקו על אפשרותן לעבוד עבודת אדמה, הייתה ממייסדות "תנועת הפועלות".

יוסף טרומפלדור (1920-1880)
לוחם יהודי, חלוץ ומנהיג ציוני סוציאליסטי. טרומפלדור השתתף כחייל רוסי במלחמת רוסיה יפן שם איבד את ידו. היה מהוגי החלוץ וממקימיו. היה גם ממקימי הגדודים היהודים בצבא בריטניה במלחמת העולם הראשונה. לאחר עלייתו ארצה ביקש לייסד קומונה ברוחו. עלה עם חבריו ליישב את תל-חי שם נפל בקרב עם שודדים בדואים.

יצחק טבנקין (1971-1887)
ממקימי "אחדות העבודה". מנהיג "הקיבוץ המאוחד". טבנקין דגל ביצירת חזית חלוצית-פועלית רחבה ובראשה הקיבוצים, בשל יתרונם בהגשמת הציונות הסוציאליסטית.

דוד זכאי (1978-1886)
איש העלייה השנייה, מחנך וסופר. היה מעורכי עיתון "אחדות העבודה". מזכירה הראשון (הזמני) של ההסתדרות. לאחר כהונתו ייחד את פעולתו במפעלי התרבות של ההסתדרות. היה חבר מערכת "דבר" מראשיתה.