משרד החינוך מקדם את חזרתם של תלמידי כיתות י"א-י"ב לבתי הספר לחצי משבוע הלימודים בדגש על למידה לקראת בגרויות. תלמידי כיתות ז'-י' עתידים לחזור בעוד ב-6 בדצמבר וילמדו בחצאי קבוצות של 20 תלמידים לכל היותר, לפחות יומיים בשבוע.

משרד החינוך יצר מתווה דינמי שיאפשר לימודים לפחות יומיים בשבוע בקפסולות של 20 תלמידים, עם היתר למעבר של תלמידים לעוד קבוצה אחת לכל היותר (מגמות, הקבצות וכו') ועם לא יותר מארבע קבוצות לכל מורה. מורים לספורט, חקלאות ושל"ח יוכלו ללמד מספר לא מוגבל של קבוצות כל עוד השיעורים יתקיימו במרחבים פתוחים. בנוסף, המשרד יאפשר את המשך המתווה לפעילות בשטחים פתוחים בתוך מתחמי בתי-הספר או ברחבי העיר ויאפשר טיולים חד-יומיים.

הלמידה בבתי הספר עצמם תהיה ממוקדת בהכנה לבגרויות החורף ומקצועות הקשים ללמידה מרחוק והמפגשים הפיזיים ינוצלו גם לתהליכי הערכה, מתכונות, ומבחני אמצע שיתחילו כבר בעוד חודש. בתי-הספר יבנו מתווים קבועים לפתיחת ימי הלימודים ולסגירתם בדגש על מפגש חברתי רגשי ויערכו מיפוי כדי לזהות פערים לימודיים ברמת כיתה וברמה פרטנית של תלמידים בשביל לתת מענה מותאם.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

תלמידי כיתות ה'-ו' חזרו ביום שלישי ללמידה בבתי הספר, לאחר יותר מחודשיים של למידה מרחוק בלבד. לפי החלטת קבינט הקורונה, כמו תלמידי העל יסודיים, התלמידים יחזרו ללמוד במתכונת של 14 שעות לימוד בשבוע, לשלושה ימים לפחות, בכיתות של עד 20 תלמידים. קביעתה של הממשלה לגבי דרישות מינימום לחזרה, מאפשרת לרשויות מבוססות יותר להתארגן ליצירת מתווים חינוכיים שמרחיבים את הלמידה בבתי הספר בתחומן, ובכך יוצרות פערים מרשויות עניות יותר.

בשבועות האחרונים משרד החינוך פתח מרכז שליטה כדי לקלוט מידע מהשטח וממשרד הבריאות, בשביל ניטור שוטף של היקפי התחלואה, כדי למנוע את שרשרת ההדבקות ברמה העירונית, הבית ספרית והכיתתית. במידה ומתרחשת התפרצות תחלואה חריגה בבית ספר או יישוב מסויים, תעמוד לרשות המורים והתלמידים האפשרות לקיים בדיקת קורונה.