הכותרת המודגשת והגדולה של מהדורת יום ראשון, 30 בנובמבר 1947, בעיתון "דבר – עתון פועלי ארץ ישראל", היא פלא היסטורי של ממש. יתכן שלא הייתה כותרת שאותה שאפו לפרסם מקימי העתון, ובהם ברל כצנלסון, משה שרת וזלמן שז"ר, יותר מאשר כותרת זו. בעוד שארבעת הדפים של המהדורה באותו יום לכדו את הרגע בעתו, הרי ש-22 שנות קיומו של העתון עד לאותה כותרת היו (גם) הכנה למהדורה זו. "מדינת היהודים קמה", קוראת הכותרת החגיגית.

ומתחת לה כותרת משנה ארוכה ומודגשת במיוחד: "לאחר האבקות קשה וממושכת אישרה אמש האספה הכללית של האומות המאוחדות את ההצעה על הקמת מדינה יהודית במרבית שטחה של ארץ ישראל. ברוב של 33 נגד 13 קול".

"הנסיון שעשו תומכי המשלחות הערביות בשלב האחרון של הדיון באספה הכללית, להכשיל את קבלת התכנית ע"י העלאת התביעה של חיפוש פשרה נוספת – נכשל. נכשל גם נסיון של המשלחות הערביות להציע באספה הכללית תכנית זהה עם הצעות המעוט בועדת החקירה של או"מ וכן נכשלה הצעתה של איראן לדחות את ההצבעה לשבועים".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"פעולתם של נציגי הסוכנות היהודית במושב הזה, היא פרשה גדולה בתולדות הארגון הדמוקראטי של העם היהודי".

מפת תכנית החלוקה שאושרה בהצבעה באו"ם. "דבר" 30.11.1947

"המבחן הגדול מתחיל היום"

"העם המעונה לא ישכח את פעלם של ידידים גדולים, מחסידי אומות העולם, אשר נתגלו בתקופה האיומה ביותר וגדושת הסיכויים המרהיבים ביותר בתולדותיו, מאז גלה מעל אדמתו. יהודי ארץ-ישראל, יהודי העולם, מותר להם שתהיה היום השמחה במעונם. אך אל יהיו שיכורי חג. יהיו עמוסי חובה. המבחן הגדול אך מתחיל. הוא מתחיל היום".

"בנאמנותכם, בחלוציותכם, באמונתכם הגדולה הגעתם עד הלום. בנאמנותכם, בחלוציותכם, באמונתכם הגדולה תקימו את המדינה היהודית, מכשיר נאמן להגשמת הציונות".

"משהשיב נציג צרפת "כן", פרצו תשואות ארוכות וממושכות"

מתחת לכותרת המשנה, שמשמשת יותר כמאמר המערכת ("דבר היום") מופיעה כותרת משנה נוספת המבשרת על הקמת ועדת ביצוע למימוש ההחלטה. "הועדה תצא מיד לארץ-ישראל", נכתב. מתחתיה רשימת הקולות באסיפה – המדינות אשר הצביעו בעד, נמנעו והצביעו נגד. "סיאם", נכתב, "נעדרה מהישיבה".

כן מופיעה בעמוד הראשי כתבה שמתארת את ההצבעה הדרמטית בניו-יורק. "ההצבעה נמשכה תוך שקט מוחלט", כותב סופר דבר אלמוני, "עד שהמזכיר קרא בשמה של צרפת. משהשיב נציג צרפת "כן", פרצו תשואות ארוכות וממושכות מיציעי הקהל. בסיפוק נתקבלו הצבעותיהם החיוביות של האיטי, ליבריה והפילפינים".

משמאל ומימין לכתבה הראשית בעמוד הראשי מופיעות ברכות והודעות מיוחדות – דבר הועד הלאומי, הודעתו של דוד בן-גוריון, דבר ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל ודבר מפלגת פועלי ארץ ישראל.

הדריכות בארץ ישראל: רבבות נצמדו לתיבות הרדיו, 'דבר' הציב רמקולים בכיכר דיזנגוף ובקולנוע מוגרבי

בידיעה צדדית בעמוד השני מתוארת הציפייה בארץ ישראל לתוצאות ההצבעה. "כל לב יהודי באשר הוא פעם לקראת ההכרעה בשאלת ארץ ישראל במליאת או"ם", פתחה הידיעה. ביום שישי בערב, זמן הישיבה שבה היתה אמורה להיערך ההצבעה, התקינו אנשי מערכת "דבר" רמקולים ליד קולנוע מוגרבי ובככר דיזנגוף בתל אביב, והחל מ-9 בערב שידרו ידיעות "לרבבות מאזינים שהצטופפו על המדרכות, ברחובות ועל גזוזטראות הבתים הסמוכים. מחיאות כפיים ליוו את הקטעים המשודרים… עד שהמשדר מטעם 'דבר' הודיע על החלטת הדחייה ל-24 שעות נוספות."

'דבר' שידר ידיעות לרבבות מאזינים שהצטופפו על המדרכות. "דבר", 30.11.1947

הדיווח מתל אביב מוסיף ש"במשך שעה ארוכה אחר חצות הלילה המו הרחובות בעיר העברית מקבוצות מטיילים שהתווכחו על ענייני היום." ביום שישי בבוקר ערכו הרבנים הראשיים תפילה בכותל המערבי, אותה חיבר הרב הרצוג: "שלח נא אורך ואמיתך אל שליחי האומות היושבים היום כסאות למשפט, וידעו ויכירו צדקת ישראל", ומילאו את דבר קדשך ביד משה עבדך: 'הרנינו גויים עמו, וכיפר אדמת עמו'", נכתב בתפילה.

"יצירתנו, עמידתנו וצדקתנו – זכו אמש בדין האומות", נכתב בהודעת הוועד הלאומי – שהיה סוג של ממשלה בלתי פורמלית, "כנגד שליש, הכולל בתוכו את שש המדינות הערביות היושבות כבר אל השולחן בלייק סאכסס. זכתה התכנית להקמת המדינה היהודית לרוב מיוחס של שני שלישים ויותר ובראשו שני ענקי העולם: ארצות הברית וברית המועצות".

"בנאמנותכם, בחלוציותכם, באמונתכם הגדולה הגעתם עד הלום. בנאמנותכם, בחלוציותכם, באמונתכם הגדולה תקימו את המדינה היהודית, מכשיר נאמן להגשמת הציונות".

דוד בן-גוריון, שעמד בראש הועד הלאומי וההנהלה הציונית, פתח את הודעתו כך: "החלטת האו"ם להקים מחדש את מדינתו הריבונית של העם היהודי בחלק ממולדתו העתידה היא מפעל של צדק היסטורי המכפר חלקית לכל הפחות את המעוות ללא דוגמא שנעשה לעם ישראל בדורנו ובדורות הקודמים זה למעלה מאלף ושמונה מאות שנה".

"פנינו לשלום ולאחווה"

"בא היום הגדול", נכתב בהודעת ההסתדרות. "הקמת המדינה היהודית מחדש, משאת נפש האומה והגות לבה מאז החורבן ועד עתה, אושרה היום במשפט העמים, כשארצות הברית וברית המועצות בראשם. עתה מוטל על כולנו, במאמץ מלוכד ובכוח מאוחד, לעשות את המלאכה, לבנות את מדינתנו, למען תיכון לעד!"

"ולהמוני העמלים הערבים בארץ ייאמר" נכתב בהודעת ההסתדרות לקראת סופה, "פנינו לשלום ולאחווה, לברית אמת ולמאמץ יצירה משותף לטובת כל העובדים".

והודעת מפא"י: "באה ההכרעה ההיסטורית, אשר עמנו יחל לה במשך אלפיים שנות שיעבוד וגלות. נתעורר מצפון העולם. אמנם לא השגנו את מלוא תביעתנו. אך אושרה זכותנו לחיי עצמאות במדינה עברית לאלתר".

הקריקטורה של אריה נבון: האו"ם הצביע, היישוב היהודי צריך לבצע

הקריקטורה היומית. "דבר", 30.11.1947