שירות התעסוקה מדווח היום (שני) על עלייה מדאיגה של 95% במספר תובעי הבטחת ההכנסה מאז פרוץ משבר הקורונה. מספר תובעי קצבת הבטחת הכנסה הוכפל מ-59,043 תובעים עד לחודש מרץ 2020 ל-115,336 תובעים נכון להיום. משמע, 56,243 תובעי קצבת הבטחת הכנסה נוספו תוך שמונה חודשים בלבד.

"ככל שמעמיק המשבר בשוק העבודה, עוד ועוד ישראלים נאלצים לתבוע קצבת הבטחת הכנסה", אמר ד"ר אופיר פינטו, סמנכ"ל מחקר ומדיניות בשירות התעסוקה, "עם סיום הזכאות לדמי אבטלה ביוני 2021, החשש הוא שאזרחים רבים אשר לא יצליחו להשתלב בעבודה בחצי שנה הקרובה ייאלצו לתבוע הבטחת הכנסה על מנת להתקיים".

מגמה של ירידת גיל התובעים

מהנתונים שמפרסם שירות התעסוקה עולה שמאז פרוץ המשבר נרשמת מגמת ירידת גילאי התובעים לקצבת הבטחת הכנסה. לפני פרוץ המשבר עמד מספר התובעים מתחת לגיל 40 על- 10,746 תובעים, וכעת עומד על 43,246, שמהווים 37% מכלל התובעים .

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

שיעור הצעירים בגילאי 18-35 בקרב אוכלוסיית תובעי הבטחת ההכנסה עלה באופן משמעותי ועומד כעת על 29%, ושיעור התובעים שמתחת לגיל 20 עלה מאז פרוץ משבר הקורונה ב-1054%, מ-201 תובעים בלבד בתחילת מרץ  ל- 2,319 תובעים היום. מספר התובעים בגילאים 21-30 עלה משמעותית גם הוא מאז פרוץ משבר הקורונה, מ-4,534 ל-21,905, עלייה של-383%.

שיעור העלייה במספר התובעים מאז פרוץ המשבר (מתוך מסמך של שירות התעסוקה הישראלי)

שירות התעסוקה מסביר את העלייה המדאיגה בצעירים התובעים הבטחת הכנסה בכך שבעקבות ריבוי בצעירים שלא הצליחו לצבור את תקופת האכשרה המזכה בדמי אבטלה, יצא המוסד לביטוח לאומי בקריאה למיצוי זכויות בקצבת הבטחת הכנסה גם לצעירים שלא צברו את תקופת האכשרה המזכה בקצבת דמי אבטלה.

השתקמו וכעת חוזרים לאבטלה

עוד נראה בנתונים כי מאז פרוץ משבר הקורונה עלה מספר בני הזוג הנשואים התובעים הבטחת הכנסה ב 167%. בנוסף, לפני מרץ 2020, היוו בני זוג מהמגזר הערבי 80% מבני הזוג שתבעו הבטחת הכנסה, וכיום ירד שיעורם לכדי 72%. לעומת זאת, בקרב בני הזוג החרדים התובעים הבטחת הכנסה, אשר היוו טרם משבר הקורונה 5% מכלל בני הזוג התובעים, חלה עלייה של 261%, ושיעורם עומד כעת על 8% מכלל בני הזוג התובעים.

מספר תובעי הבטחת הכנסה לפי גיל (מתוך מסמך של שירות התעסוקה הישראלי)​

תופעה מדאיגה נוספת שמדגיש שירות התעסוקה היא כי מאז פרץ משבר הקורונה ישנה, לדבריהם, תופעת "דלת מסתובבת". 44,086 מתובעי דמי האבטלה, מתוכם 12,455 ערבים ו-3,052 חרדים, ו- 18,287  מתובעי הבטחת הכנסה שנוספו מאז פרץ משבר הקורונה, מתוכם 6,019 ערבים ו- 1,292 חרדים, הם אנשים שקיבלו הבטחת הכנסה בעשור האחרון, השתקמו, ועקב המשבר נפלטו שוב משוק העבודה.