הרחבת היקפי בדיקות הקורונה מקשה על זיהוי קצב התפשטות המגפה – כך עולה מהדוחות הרשמיים של משרד הבריאות ומדבריו של פרויקטור הקורונה, פרופ' נחמן אש, בראשון השבוע. שני המדדים המרכזיים שהוגדרו ליציאה מהסגר, מאומתים חדשים ביום ומקדם ההדבקה (R), יכולים להיות מושפעים ממספר הבדיקות.

מקדם ההדבקה (R) הוא מספר האנשים הממוצע שכל חולה קורונה מדביק. כאשר ה-R גבוה מ-1, המגפה נמצאת במצב התפשטות, וככל שהוא גבוה יותר, קצב ההתפשטות שלה צפוי להיות גבוה יותר. כאשר R נמוך מ-1, המגפה נמצאת במגמת דעיכה. המקדם מחושב לפי מספרי המאומתים החדשים עשרה ימים לאחור (הטווח המשוער להדבקה של חולה). משרד הבריאות הציב בעבר יעד של R קטן מ-0.8 על מנת להתקדם בהסרת ההגבלות על המשק.

גם בתמונת המצב היומית, דוח מורחב שמפיץ משרד הבריאות מדי יום, מופיעה תחת גרף המאומתים החדשים בממוצע שבועי הערה כי "ייתכן שחלק מהעלייה בשבועיים האחרונים נגרמת מהעלייה במספר הבדיקות", ותחת גרף מקדם ההדבקה נכתב כי "ייתכן שחלק מהעלייה במקדם ההדבקה על סמך מאומתים בשבועיים האחרונים נגרמת מהעלייה במספר הבדיקות".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

גרף חולים חדשים בממוצע שבועי בתמונת המצב היומית של משרד הבריאות, 1 בדצמבר 2020

 

 

מקדם ההדבקה בישראל לפי מאומתים חדשים, מתוך תמונת המצב היומית של משרד הבריאות, 1 בדצמבר 2020

לחישוב ה-R המתבסס על חולים מאומתים יש רגישות למספר הבדיקות, אך ישנן גם דרכים לחשב אותו בצורה שתושפע פחות מהיקף הבדיקות: נתוני המאושפזים החדשים (חולים קשה או כלל המאושפזים), או נתוני נפטרים. הקושי עם הנתונים האלו הוא שזמן התגובה שלהם ארוך יותר: אם מקדם ההדבקה לפי מאומתים חדשים מאפשר להעריך מה היה קצב ההתפשטות בעשרת הימים האחרונים, אנשים שהתאשפזו או נפטרו משקפים את התפשטות המגפה בזמן מוקדם יותר (הזמן שחולף מהידבקות עד לפיתוח מחלה, ועד להחמרתה למצב קשה). בעוד המדד האחרון של מאומתים מתייחס ל-20 בנובמבר, המדד לפי מאושפזים חדשים מתייחס למספר ימים קודם לכן.

מקדם ההדבקה בישראל לפי מאומתים חדשים, לפי מתאשפזים חדשים ולפי מתאשפזים חדשים במצב קשה, מתוך תמונת המצב היומית של משרד הבריאות, 1 בדצמבר 2020

באופן רשמי עומד מקדם ההדבקה בישראל על 1.16, אך בדברים שנשא פרופ' אש בוובינר של איגוד רופאי בריאות הציבור, הוא ציין כי במשרד הבריאות מעריכים שהערך הגבוה מושפע מהעלייה במספר הבדיקות. לדבריו, מקדם ההדבקה האמיתי נמצא בין ערך זה למקדם ההדבקה של המאושפזים החדשים, העומד על 0.96 (מאז עלה הנתון המעודכן ביותר ל-0.98).