חברת החשמל הודיעה היום (שלישי) על מבצע גבייה שיימשך עד סוף החודש ומטרתו עידוד לקוחות פרטיים ועסקיים לשלם את כלל חובותיהם השוטפים בגין שימוש בחשמל מאז תחילת שנת 2020, ללא ריביות ועמלות ובפריסה נוחה.

כחלק ממהלכי חברת החשמל לטובת לקוחות החברה ובמטרה לצמצם את היקף החובות הפעילים, מכריזה החברה על מבצע לעידוד לקוחות לתשלום כלל חובותיהם השוטפים בשנת 2020 בגין שימוש בחשמל.

עם תחילת התפשטות מגפת הקורונה, בחודש מרץ 2020, הודיעה חברת החשמל כי לא תנתק לקוחות חייבים, אפשרה מתן קודי חירום ללקוחות עם מונה בתשלום מראש וסיפקה במשך שלוש תקופות שונות אשראי נוסף של 30 ימים לעסקים קטנים ובינוניים, וזאת בנוסף להסדר פריסת התשלום לחשבונות שוטפים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בתקופה זו גדלו חובות הלקוחות לחברה פי שניים ולכן הודיעה כעת החברה על מבצע שמיטת ריביות ועמלות ללקוחות שצברו את חובותיהם בגין חשבונות שהופקו במהלך שנת 2020 ויסדירו את חובם במהלך דצמבר השנה.

לפי פרטי המבצע שפורסמו, לקוחות חייבים שישלמו עד 3 תשלומים יקבלו פטור מלא מתשלום ריבית ועמלה על כל החוב ולקוחות שישלמו ב-4-5 תשלומים יחויבו ב-70% מסכום הריבית והעמלה. בחברת החשמל מדגישים כי מדובר במבצע חד פעמי, שיסתיים בסוף החודש.

אורן הלמן, סמנכ"ל שירות, שיווק ורגולציה בחברת חשמל: "עם תחילת התפשטות הקורונה, ומתוך הבנה למצב לקוחותיה, חברת החשמל אפשרה הקלות רבות ללקוחות, דבר שגרר גידול בחובות לחברת החשמל. מבצע שמיטת הריביות והעמלות הוא צעד נוסף במטרה להקל על הלקוחות. אני קורא לכל אותם לקוחות לנצל את ההזדמנות החד-פעמית ולסלק את חובם. בסופו של דבר חברת החשמל היא חברה עסקית ותשלומים אלו יאפשרו את המשך ההשקעות בתשתית ויישום תכניות הפיתוח של החברה לטובת שיפור ואמינות אספקת החשמל".​