בישראל היו כ-143 אלף אנשים עם מוגבלויות שונות ב-2019, כך על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (שלישי) לרגל היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות שיצוין השבוע. הנתונים מתבססים על 'מרשם אנשים עם מוגבלות', מסד לאומי שהוקם בלשכה לפני כשלוש שנים ורשומים בו בעלי מוגבלות אנשים שמוסדות המדינה מכירים במוגבלותם וניתנים להם שירותים או קצבאות בגינן.

מטרת 'מרשם אנשים עם מוגבלות', היא לאסוף מידע, מבוסס ואמין, ממשרדי ממשלה שונים כדי להפיק נתונים סטטיסטיים שוטפים ומגוונים על אודות אנשים עם מוגבלות. נתוני המרשם מבוססים על קובץ נכי צה"ל ממשרד הביטחון וקבצים ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: נושאי תעודת עיוור/לקוי ראייה, לקויי שמיעה הזכאים לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת, מוגבלות שכלית התפתחותית ואוטיזם.

שיעור האנשים עם מוגבלות עולה עם הגיל

על פי הנתונים, שיעור האנשים עם מוגבלות עמד בשנה שעבר על 15.6 ל-1,000 נפש. שיעור הגברים היה גבוה פי שלושה משיעור הנשים: 23.4 ל-1,000 נפש לעומת 7.9 ל-1,000 נפש, בהתאמה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בחלוקה לקבוצות אוכלוסייה נמצא כי שיעור האנשים עם מוגבלות בקרב יהודים ואחרים היה גבוה משיעור הערבים, 16.6 ל-1,000 נפש לעומת 11.5 ל-1,000 נפש. בקרב היהודים והאחרים נראה כי שיעור אנשים עם מוגבלות שנולדו בחו"ל היה גבוה משיעור היהודים והאחרים שנולדו בישראל, 19.4 ל-1,000 נפש לעומת 15.7 ל-1,000 נפש.

עוד עלה מהנתונים כי שיעור האנשים עם מוגבלות עולה ככל שעולה הגיל. השיעור הגבוה ביותר היה בקרב בני 60 ומעלה, 33.8 ל-1,000 נפש, ואילו השיעור הנמוך ביותר היה בקרב בני 0–17, 7.2 ל-1,000 נפש.

ל-19.1% היה עיוורון או לקות ראייה ופגיעות עיניים, ל-16.5% היו פגיעות וקטיעות גפיים ואילו ל-16.4% היו מחלות שונות. יצוין כי לאדם אחד יכולים להיות מספר סוגי מוגבלות.

12% מנכי צה"ל הם פגועי נפש

נכי צה"ל היוו את החלק הגדול ביותר מבין האנשים עם מוגבלות. ב-2019 היו כ-66 אלף נכי צה"ל, כ-46% מכלל הרשומים במרשם. שיעור נכי צה"ל מקרב האוכלוסייה בקרב בני ה-18 ומעלה בישראל היה 10.7 ל-1,000 נפש. 92.8% מנכי צה"ל הם גברים ושיעורם עומד על 20.3 ל-1,000 נפש, ו-7.2% הן נשים ושיעורן 1.5 ל-1,000 נפש.

שיעור נכי צה"ל יהודים ואחרים גבוה פי שלושה לערך משיעור נכי צה"ל ערבים, 12.3 ל-1,000 נפש לעומת 3.8 ל-1,000 נפש. בקרב נכי צה"ל יהודים ואחרים נראה כי שיעור ילידי ישראל היה 14.1 ל-1,000 נפש, ואילו שיעור ילידי חו"ל היה 9.1 ל-1,000 נפש.

כחלק מתהליך הקביעה של אחוזי הנכות, מציינים לכל נכה צה"ל עד חמש פגימות, לפי רמת חומרתן. בבחינה של הפגימה הראשית בלבד, נמצא כי מרבית נכי צה"ל סובלים מפגיעות גפיים (22.7%), ממחלות (22.3%) ומפגיעות אוזניים (19.8%). 12% מנכי צה"ל הם פגועי נפש.

3.4 מכל 1,000 נפש עם מוגבלות שכלית התפתחותית

ל-21.9% מהאנשים עם מוגבלות, כ-31.3 אלף, הייתה מוגבלות שכלית התפתחותית שהוכרה על ידי משרד הרווחה. 1,155 מהאנשים עם מוגבלות זו הוכרו בשנת 2019. מוגבלות המוגדרת כמגבלה משמעותית בתפקוד האינטלקטואלי ובהתנהגות ההסתגלותית של האדם, המופיעה לפני גיל 18 והמשפיעה על מיומנויות הסתגלותיות, תפיסתיות, חברתיות ומעשיות.

בעבר היא נתפסה כתופעה סטטית, ואילו כיום היא נתפסת כתופעה דינמית יותר העשויה להשתנות במהלך הזמן. שינוי זה נבע מההבנה שאדם עם מוגבלות מסוג זה יכול לשפר את תפקודיו ברוב תחומי החיים בעזרת תכניות מותאמות אישית ותמיכה מתאימה.

שיעור כלל האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית היה 3.4 ל-1,000 נפש. 94% מהאנשים היו רווקים, 4% נשואים, 1.5% גרושים ו-0.5% אלמנים.

שיעור הגברים גבוה משיעור הנשים, 3.8 ל-1,000 נפש לעומת 2.9 ל-1,000 נפש. שיעור הגברים היה גבוה מהנשים בכל קבוצות הגיל. עם זאת, גם בקרב גברים וגם בקרב נשים, השיעור הגבוה ביותר היה בגילי 18–29, 5.7 ל-1,000 נפש בקרב גברים ו-4.5 ל-1,000 נפש בקרב נשים). בקבוצות הגיל המבוגרות יותר נראה שככל שעולה הגיל, השיעור יורד.