משרדי האוצר והביטחון סיכמו עם ארגון נכי צה"ל על מתווה עדכון לתגמולי נכי צה"ל לשנים 2020-2021, וזאת במקום המנגנון של העדכון לפי השכר הממוצע. במשרד לא השיבו לשאלה מה יהיה גובה העדכון.

הבנות אלו מחליפות את מנגנון העדכון הרגיל בשנים הללו, המסתמך על מדד השכר הממוצע. הסיכום התקבל על רקע העלייה החדה בשכר הממוצע בזמן הקורונה, וכוונת משרד האוצר להקפיא את כל החישובים הכרוכים בו.

קצבאות לנכי צה"ל משולמות על ידי משרד הביטחון והן אינן חלק ממנגנון קצבאות הנכות הכללית. סכום הקצבאות נע בין 470 שקלים ל-6.5 אלף שקלים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במשרד הביטחון ובמשרד האוצר פועלים בכדי לקדם מתווה מוסכם דומה עם ארגון יד לבנים וארגון אלמנות ויתומי צה"ל.

שר האוצר ישראל כ״ץ: ״מדינת ישראל חייבת לנכי צה"ל חוב שאין לו שיעור ואומדן על תרומתם לביטחון מדינת ישראל לאורך כל שנות קיום המדינה ואנו מחויבים לשמור על מעמדם והסיוע הניתן להם. אני מודה לח״כ עוזי דיין יו״ר השדולה למען נכי צה״ל בכנסת על ליווי הטיפול בנושא ושמח שהדברים הוסדרו תוך הידברות והסכמה מלאה״.

שר הביטחון, בני גנץ:  "דווקא בעת הזו של מגיפה שפוגעת בחברה ובכלכלה, יש חשיבות גדולה להמשיך ולתמוך במי שאנו חבים להם את החוב הגדול מכל. משרד הביטחון עומד לצידם של נכי צה"ל, וימשיך לפעול בכדי ללוות אותם במסע השיקום שלהם ולאפשר להם את כל המענה הנדרש. אני מבקש להודות לשר מיכאל ביטון שמלווה את התהליך מקרוב ברגישות ובמסירות".

עידן קלימן, יו״ר ארגון נכי צה״ל: ״אנו מודים לשר האוצר על ההיענות המהירה לפניית ארגון נכי צה״ל ועל ההתגייסות לפתרון הנושא. אנו מקווים כי הפתרון המהיר שהתגבש ואושר על ידי שר האוצר יהווה איתות גם למשרדים האחרים, כי עם רצון טוב, ניתן להביא לפתרון מלא, מקיף ומהיר של בעיותיהם של הפצועים״.​