משרד האוצר פרסם הערב (חמישי) תזכיר חוק המתקן את חוק יסוד משק המדינה כך שמשיכו להתאפשר הוצאות, גם בהיעדר תקציב מדינה מאושר לשנת 2021. החוק שמתפרסם על רקע המשבר הפוליטי קובע קופסאת קורונה של 50 מיליארד שקלים גם במידה ולא יאושר תקציב, ושורת תיקונים קבועים לתקציב ההמשכי.

התיקונים המוצעים מייצרים הוראות מפורטות יותר להוצאת התקציב ההמשכי, שניסוחה בחוק עד כה היה מצומצם מאד. הנוסח המפורט מפרק את הוצאת התקציב ההמשכי לחלקים, כך שהוא יהיה מושפע פחות מענייני תזרים. כך ימנע מצב שבגלל מועד פירעון של קרנות יקטן התקציב ההמשכי באופן מלאכותי, כפי קרה בתחילת השנה.

בנוסף מאפשרים התיקונים להשתמש בעודפי תקציב משנים קודמות לטובת התחייבויות לשנים הבאות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

סעיף נוסף שמוצע הוא קביעת קופסאת קורונה של 50 מיליארד שקלים, שמטרתה להמשיך את התכניות הקיימות עד סוף יוני. סכום זה יתבסס על עודפי קופסאת הקורונה מהשנה הנוכחית, שעל פי הערכות יעמוד על כ-13 מיליארד שקלים.

מכיוון שחוק היסוד מגביל את האפשרות להוציא כספים בהיעדר תקציב מדינה מאושר, הן על-ידי מסגרת התקציב ההמשכי והן באמצעות מגבלת ההוצאה החודשית, תוקן בעבר חוק היסוד כך שיאפשר את הגדלת ההוצאה הממשלתית התקציבית הנדרשת. במסגרת התיקון הנוכחי מוצע להסדיר את אופן התנהלות הממשלה בשנה שלא אושר לגביה חוק תקציב, ועד לאישורו בכנסת של חוק תקציב.

במשרד מנמקים את הצורך בחוק במשבר שנוצר עם התפרצות נגיף קורונה ובהעדר תקציב מדינה מאושר, וטוענים כי הוא הכרחי על מנת לסייע למשק לצלוח את המשבר מבחינה בריאותית וכלכלית.