קבינט הקורונה אישר את פתיחת כל הקניונים אשר יעמדו בהנחיות משרד הבריאות – כבר מהבוקר (רביעי). בנוסף אושרה הפעלת השווקים והמוזיאונים תחת ההנחיות. תוקף התקנות יהיה לשבועיים, עד ה-23 בדצמבר.

בעקבות ההחלטה פירסם אמש משרד הכלכלה והתעשייה, שהוביל את הפיילוט יחד עם משרדי האוצר, הבריאות והמל"ל, את ההנחיות אשר בהתאם לעמידה בהן, ניתן יהיה להפעיל את הקניונים ברחבי הארץ.

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ: "פתיחת כלל הקניונים, הנה צעד משמעותי וחשוב שמוביל משרד הכלכלה והתעשייה להחזרת המשק לפעילות מלאה כאשר פתיחתם, לצד השווקים הפתוחים, מחזירה כ-200 אלף עובדות ועובדים בחזרה למעגל העבודה ותביא לצמיחה מחודשת של המשק. יש לזכור עם זאת, כי הצלחת המהלך מחייבת את בעלי הקניונים, בעלי העסקים והצרכנים, לשמור על הנחיות התו הסגול".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ההנחיות שנקבעו על ידי משרד הבריאות

מנגנון ויסות בכניסה לקניון: בכניסה לקניון יש להפעיל מנגנון ויסות דיגיטלי לוויסות כניסת האנשים למקום, בהתאם לתפוסה המרבית המותרת. "מנגנון ויסות דיגיטלי" – אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים למקום והיוצאים ממנו המחזיק או המפעיל של הקניון יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לקניון ליציאות מהקניון;

תפוסה מירבית מותרת בקניון: יחס אדם לכל 15 מ"ר משטח הקניון – שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה. ובקניון, למעט שטח מקום ציבורי או עסקי המצוי בו, שהפעלתו בדרך של פתיחה לציבור אסורה.

תפוסה מירבית בחנויות: בחנויות עד 150 מ"ר – יחס של אדם לכל 7 מ"ר או על 10 אנשים, לפי הנמוך מביניהם, ובכל מקרה לא פחות מארבעה אנשים;
בחנות או במקום ששטחו מעל 150 מטרים רבועים – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר.

בחנויות מזון, תרופות והיגיינה ומכוני אופטיקה יישאר ההסדר החל היום, לפיו התפוסה המירבית במותרת היא לפי יחס של אדם ל–7 מטרים רבועים.

בחנויות המצויות באזור תיירות מיוחד ("איים ירוקים"), אשר עד לתיקון רשאיות לפעול עם תפוסה של אדם ל–7 מטרים ועד 20 אנשים, ועל מנת לא לפגוע בתפוסה המותרת של חלק מהחנויות באזור זה, נקבע הסדר לפיו התפוסה המותרת תהיה לפי הקיים. בחנויות גדולות שגודלן מעל 300 מטרים רבועים, ביחס של 1 ל–15 מטרים רבועים.

ניהול בתוך הקניון: מפעילי הקניונים יחויבו בהעסקת סדרנים – בקניון ששטחו עד 10 אלף מ"ר – 2 סדרנים. בקניון ששטחו בין 10 אלף מ"ר ל-25 אלף מ"ר – 3 סדרנים
בקניון ששטחו מעל 25 אלף מ"ר – 5 סדרנים

הסדרנים יידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות הוראות לעניין איסור התקהלויות, חובת עטיית מסיכה ובדבר התפוסה המרבית בקניון ובשטח החנויות.

מניעת התקהלויות: המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל למניעת התקהלות בשטח הקניון, כולל בסמוך לכניסה לחנויות ובכניסה לקניון, ובכלל זה ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות עמידה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים;

איסור אכילה בקניון: המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון;

החלפת אוויר: המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל, ככל האפשר, ל-3 החלפות אוויר לפחות בשעה; אופן ביצוע תחלופת האוויר יהיה בהתאם להוראות המנהל;
המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם להוראות המנהל ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי.

מוזיאונים ושווקים

עוד נקבע כי מפעילים של מוזיאון ושוק יחויבו למנות סדרנים שתפקידם לוודא עמידה בהוראות התקנות על ידי השוהים במקום, כולל מניעת התקהלויות וחובת עטיית מסיכה. בקניון, מניעת הצבת דוכני מזון וקיום ירידים ועוד. כמו כן ייקבעו עבירות פליליות לגבי הפרת תנאים אלה.

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ ציין: "אנו קוראים לציבור הצרכנים להתגייס להצלחת הפעילות. ככל שהציבור ישמור על ההנחיות, ימנע מהתקהלות מיותר, יבקר בקניונים במהלך כל שעות היום ולא בשעות השיא, יעטה מסכה ויקפיד על כלל ההנחיות, נוכל להמשיך ולפעיל את הקניונים".​