חוק השוויון עבר הערב (רביעי) בקריאה טרומית, ברוב של 56 תומכים מול 54 מתנגדים. את החוק הגישו ח"כ חברי הכנסת איתן גינזבורג, מיכל וונש, עינב קאבלה ותהלה פרידמן מכחול לבן.

בהצעת החוק מוצע לעגן במסגרת חוק יסוד 'כבוד האדם וחירותו' את הזכות לשוויון ואת האיסור על אפליה. "הזכות לשוויון נותרה עד היום אחת מזכויות היסוד שאינן כתובות עלי ספר", נכתב בדברי המבוא להצעת החוק, "אף שהיא זכתה להכרה בחקיקה ובפסיקה, בין היתר בקביעתו של בית המשפט העליון שהזכות החוקתית לכבוד האדם כוללת, בנסיבות מסוימות, את האיסור על הפליה. אולם הכרה זו היא חלקית והזכות לשוויון והאיסור על אפליה זוכים להגנה חוקתית חלשה וחסרה".

ח"כ איתן גינזבורג בדיון במליאה (צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)

יו"ר סיעת כחול לבן, ח"כ איתן גינזבורג הוסיף, "אף שעקרון השוויון מוכר כעקרון יסוד של הדמוקרטיה הישראלית הזוכה למעמד חוקתי ואף שהוא רכיב הכרחי בכל דמוקרטיה חוקתית שלאחר מלחמת העולם השנייה, הוא אינו אחת מהזכויות המנויות במפורש בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו", נכתב בדברי ההסבר לחוק, שהציג במליאה ח"כ גינזבורג.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לאחר שעברה הצעת החוק, אמר ח״כ גינזבורג: ״רגע חשוב לכל מי שערכי השוויון והדמוקרטיה הם בבסיס הערכים שלו. הגיע הזמן שספר החוקים של מדינת ישראל יגיד סוף סוף- כן לשוויון, לא לאפליה".

שר המשפטים אבי ניסנקורן הגיב :"‏כולנו שווים. הגיעה העת לעגן את הערך היסודי הזה בחוקי היסוד של מדינת ישראל. השיוויון בזכויות הפרט הוא אחד העקרונות הבסיסיים והמהותיים בכל דמוקרטיה. אני מברך את כנסת ישראל על האמירה החשובה שיוצאת מכאן היום".