בחודש נובמבר היו כ-65 אלף משרות פנויות (לעומת 56.46 בחודש אוקטובר). שיעור המשרות הפנויות לחודש נובמבר הוא 2.52% (לעומת 2.39% בחודש אוקטובר). לעומת זאת, נרשמה ירידה חדה בביקוש לטכנאי מחשבים, מלצרים לטבחים.

הנתונים פורסמו במסגרת סקר משרות פנויות המתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומעידים על מגמת חיובית בשוק התעסוקה, אם כי המספרים עוד רחוקים מאלו של טרום תקופת הקורונה שעמדו על כ-100 אלף משרות פנויות. בתחומי פעילות שפעולתם ממשיכה להיות מוגבלת מאוד עקב הגבלות הקורונה נרשמה ירידה במספר המשרות הפנויות. מספר משרות המלצרים והמוזגים הפנויות ירד ב-74%, ומשרות הטבחים הפנויות ירדו ב-39%.

ירידה של 16% נרשמה במשרות טכנאי רשתות ומערכות מחשבים פנויות. עוד רשמו ירידות מתונות יותר מספרי המשרות הפנויות בתחומי המכירות והאבטחה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר