מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ירד ב-0.2%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים (3.2%), ריהוט וציוד לבית (0.9%) ותקשורת (0.7%).
עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף הלבשה והנעלה (4.2%).

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.6%, וכך גם בשנים עשר החודשים האחרונים (נובמבר 2020 לעומת נובמבר 2019).

בחודש אוקטובר עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3%, ועליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה (3.6%) וירקות ופירות טריים (3.2%).

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עוד עולה ממדד מחירי הדירות של הלמ"ס, שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן, כי מחירי הדירות עלו ב-0.4%. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020 , לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט 2020 – ספטמבר 2020, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.4% ובכך השלימו עלייה של 2.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (ספטמבר 2019– אוקטובר 2019).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020 לעומת החודשים אוגוסט 2020 – ספטמבר 2020, נמצאו עליות מחירים במחוזות: תל אביב 0.9%, מרכז וצפון 0.7% כל אחד ודרום 0.4%; לעומתן נמצאו ירידות מחירים במחוזות: ירושלים 0.6% וחיפה 0.1%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020 לעומת ספטמבר 2019 – אוקטובר 2019, נרשמו עליות מחירים במרבית המחוזות כאשר הבולטות שבהן היו במחוזות: תל אביב 3.8% וצפון 3.5%.

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם ירדו בחודשים ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020 לעומת אוגוסט 2020 – ספטמבר 2020 ב-0.6% ובכך השלימו עלייה של 3.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (ספטמבר 2019 – אוקטובר 2019). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 36.6% בהשוואה ל-38.5% בתקופה הקודמת (אוגוסט 2020 – ספטמבר 2020).