משרד הבריאות הבהיר למשרד הפנים שחלה חובה לחסן גם אסירים מעל גיל 60 כפי שנעשה באוכלוסייה הכללית.

להנחייה של משרד הבריאות קדמה ביקורת שנמתחה על החלטת משרד הפנים, מהשבוע שעבר, לדחות מתן חיסונים לאסירים שזכאים לכך. בשאילתא שהגיש אתמול ח"כ משה ארבל (ש"ס) הוא טען שדחיית החיסונים ממשיכה את מגמת הפגיעה בזכויות האדם של האסירים.

במכתב ששלחו האגודה לזכויות האזרח וארגון רופאים לזכויות אדם לשר הבריאות, השר לבטחון פנים ומ"מ נציב שב"ס נכתב: ״נדרש תיקון דחוף של מסמך התיעדוף, שיקבע כי אוכלוסיית הכלואים וסגל שב"ס יוצבו בעדיפות ראשונה למתן חיסונים וזאת לאור הגדרתם של בתי הכלא כ'מקומות בסיכון' בדומה למוסדות סגורים אחרים דוגמת בתי אבות, מוסדות אשפוז פסיכיאטריים וכו'״.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ח"כ ארבל כתב: ״בתקופת הקורונה נפגעו משמעותית זכויות האסירים והעצורים בבתי הסוהר כתוצאה מהניסיון המערכתי להפחית את סיכויי ההדבקה. בין היתר נמנעו מאסירים ביקורי משפחות וביקורי התייחדות למשך חודשים ארוכים, נשללה אפשרות האסירים לצאת לעבודות חוץ במסגרת הליכי השיקום ואסירים שנדרש היה להכניסם לבידוד בשל מגע עם חולה קורונה מאומת שהו באגפי המעברים בבתי הסוהר שלא היו ראויים למגורי אדם ושרצו פשפשים״.

לדבריו, עקב הקושי לשמור על הנחיות הקורונה שבא לידי ביטוי בערבוב קפסולות וב״סיכון מוגבר​ של אסירים להידבק בקורונה לאור תנאי הצפיפות הקשים, ראוי שהמדינה תיתן דעתה למצבם הקשה של האסירים, אשר המגפה השפיעה הן על בריאותם והן על זכויות האדם הבסיסיות שניתנות להם, ותפעל לחסנם בהקדם״.

ארגון רופאים לזכויות אדם והאגודה לזכויות אדם מזכירים: ״במהלך השנה האחרונה מאז פרוץ מגיפת הקורונה התייחס משרד הבריאות למוסדות הסגורים כקבוצת סיכון אחת ובתוכה בתי כלא, מוסדות לקשישים, מוסדות הרווחה, מסגרות לנפגעי נפש וכו'״. לכן לדבריהם אין הגיון בשינוי הקריטריונים כעת.

במכתב הביעו הארגונים דאגה ש"כלואים המשתייכים לקבוצות סיכון
המוזכרות כנמצאות בעדיפות ראשונה (למשל כלואים מעל גיל 60 ,כלואים מדוכאי מערכת חיסון ועוד) יידחו לעדיפות שניה אך ורק בשל היותם בסטטוס של כלואים וזאת תוך פגיעה בזכותם לבריאות ולשוויון".

חשש נוסף שהובע היה מכוון נקודתית לאסירים הבטחוניים: "ככל שהנחיית השר לביטחון פנים מתייחסת לאוכלוסיית האסירים הביטחוניים בלבד, הרי שמדובר בהחלטה חמורה ביותר ובלתי חוקתית שעולה ממנה "ניחוח" של ענישה קולקטיבית והפליה בוטה".