ירידה של 7% במספר תיקי הגירושים שהגיעו לבתי הדין הרבניים ב-2020, כך על פי דו"ח נתוני הנהלת בתי הדין הרבניים.

בשנת הקורונה התגרשו 11,076 זוגות ונפתחו בבתי הדין 3,852 תיקי גירושין בסכסוך לעומת 11,451 זוגות שהתגרשו ו-4,158 תיקים לגירושין בסכסוך שנפתחו ב-2019. גם בכמות התיקים שנפתחו לאישורי הסכם גירושין בהסכמה מסתמנת ירידה – 5,660 ב-2020, לעומת 5,701 בשנה הקודמת, דהיינו ירידה של אחוז.

בשנת הקורונה המשיכה המערכת השיפוטית של בתי הדין הרבניים לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הסגול. בחלק מהתקופה אף פעלה תחת ההנחיות שנקבעו בתקנות חירום עליהן החליטה הממשלה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מנהל בתי הדין הרבניים הדיין הרב דוד מלכא הודה במסגרת הסיכום השנתי לדיינים ולעובדי מערכת בתי הדין הרבניים שדאגו למתן שירות בפעילות שגרתית ככל האפשר בתנאי קורונה תוך שמירה על כללי התו הסגול, כל זאת למרות שמספר דיינים ועובדים אף חלו בקורונה. הוא ציין את העובדה כי בניגוד להערכות ותחזיות להשפעת הקורונה על סכסוכי משפחה, הרי שמשבר הקורונה יחד עם המתח והשהיה בבתים לא החמיר את המצב ומספר המתגרשים אף ירד.