ועדת הריכוזיות הודיעה היום (ראשון) על המלצתה לממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה לפסול את הצעת דלק ונובל במכרז על רישיון חיפושי הגז ב"בלוק 72". ההמלצה ניתנה ביום חמישי האחרון, משיקולי ריכוזיות כלל משקית של קבוצת דלק.

בלוק 72 הוא רישיון חיפושי גז ונפט, בשטח של כ-400 קילוטרים רבועים. תוואי רישיון בלוק 72 חופף ברובו לשטח רישיון אלון D שהוחזק על-ידי דלק ונובל ותוקפו פג באפריל 2020, מבלי שבוצע בו קידוח. הבלוק מצוי בקצה הצפוני של מימיה הכלכליים של ישראל ובסמוך לגבול המים הכלכליים של לבנון.

במסגרת ההליך התחרותי הוגשו שתי הצעות, הראשונה של דלק ונובל והשנייה של אנרג'יאן. לעמדת ועדת הריכוזיות, "דלק היא חלק מקבוצת תשובה שמהווה גורם ריכוזי בשל האשראי הקובע של הקבוצה שהוא בין הגבוהים במשק וכן משום שהיא שולטת ביותר ממחצית מתחום הפקת הגז הטבעי. לקבוצת תשובה החזקות נוספות במשק.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

קבוצת תשובה היא בעלת כוח מיקוח והשפעה מול קובעי המדיניות. נוסף על החשיבות הכלכלית והאסטרטגית של החזקותיה, שיבוש או הפסקה של פעילות המאגרים או מערכות ההולכה שבבעלותה יהיו בעלי השפעה מיידית וקשה על פעילותו של משק האנרגיה, הנשען על הזרמת גז טבעי לייצור חשמל".

לדברי הוועדה, הקצאת הרישיון על בלוק 72 לקבוצה עלולה להגביר את כוח המיקוח ויכולת ההשפעה של קבוצת תשובה כלפי הממשלה בתחומים אחרים בהם היא כבר פועלת.

שברון ודלק מחזיקות 47% משותפות תמר, מתוכם 22% לדלק – אחזקות שאמורות להימכר על-פי מתווה הגז עד סוף השנה. לשתיהן אחזקות גדולות עוד יותר במאגר לוויתן של 85%, מתוכן 45% שלא מחויבות במכירה. שורשיהן של אחזקות אלו במתן רשיונות חיפוש בעבר, בהליכים שאושרו על-ידי מי שעמדו בעבר בתפקיד "הממונה על ההגבלים", מה שהביא ליצירת מונופול הגז הישראלי כיום.​