הישראלים הפסידו בעסקאות צרכניות בגל הראשון של הקורונה כ-5.33 מיליארד שקלים, כך על פי סקר של הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן.

בסקר שנערך בחודש יוני 2020 בקרב 5,515 משתתפים בחתך מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל, נשאלו המשתתפים האם נגרמו להם בשל הקורונה הפסדים כספיים כתוצאה מעסקאות צרכניות שביצעו. כמחצית מהאנשים – 2,411 ענו שנגרם להם נזק ובהמשך פירטו מהו.

ברשות להגנת הצרכן וסחר הוגן מעריכים כי ענף התיירות הוא הענף בו נפגע המספר הרב ביותר של צרכנים – כ-323 אלף, יחד עם נזק כולל שעומד על כ-1.336 מיליארד שקלים. בענף אולמות האירועים עומד הנזק הכולל על כ-599 מיליון שקלים ובענף ההשכלה, ובתחום התרבות והבידור עומד הנזק הכולל על כ-557 מיליון שקלים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ממוצע הנזק הגבוה ביותר לצרכן בודד היה בתחום אולמות האירועים כ-16,582 שקלים לצרכן עם נזק כולל של כ-599 מיליון שקלים ולאחריו תחום השירותים הפיננסיים עם נזק של כ-11,767 שקלים לצרכן בודד.

בענף מכוני הכושר/חוגי ההתעמלות עם נפגעו כ-277 אלף צרכנים; בתחום ההשכלה התרבות והבידור – כ-255 אלף צרכנים; בגני הילדים – 191 אלף צרכנים; בתחבורה הציבורית – 161 אלף צרכנים; בענף המזון – 141 אלף; ובתחום המשלוחים – 130 צרכנים.

ברשות להגנת הצרכן מציינים כי הנזק המוצג, העומד על כ-5.33 מיליארד שקלים מייצג את המצב בשיאו של הגל הראשון, ולכן סביר להניח כי לחלק מהנזקים נמצא פתרון, ולו גם חלקי, מה שעשוי להקטין את הנזק כולו.

ד"ר דליה שיליאן, הכלכלנית הראשית של הרשות: "לאור הממצאים בסקר ובשילוב עם מאגרי מידע נוספים שיש לרשות, פועלת הרשות בתקופה מורכבת זו, להתערב בשווקים רלוונטיים במגוון אמצעים וזאת מתוקף תפקידה כרגולטור בתחום הצרכנות. לאור משבר הקורונה והנושאים הייחודים בהם הייתה פגיעה רחבה בצרכנים, ביצעה הרשות סקר במטרה למצוא היכן נפגע הצרכן בגל הראשון של הקורונה. סקר זה מאפשר לרשות, בין היתר, לקבוע באלו נושאים עליה להתערב, לקבוע מדיניות ולתת הגנה לציבור הצרכנים. בסקר נמצא כי קיים נזק לצרכנים במגוון תחומים במשק".​