משרד הפנים יחלק החל מסוף ינואר תווי רכישת מזון בסך מאות שקלים בחודש למשפחות הזקוקות לכך, שיאפשרו רכישה בסופרמרקטים. הזכאות תיקבע לפי סך ההכנסה של כלל הנפשות בבית ומספר הנפשות, בדומה למבחני הזכאות להנחה בארנונה. חלק מפרטי התכנית לא נקבעו סופית, וכרגע עדיין לא ניתן להגיש בקשות. אלו הפרטים שידועים עד כה על התכנית לפי פרסומי משרד הפנים. נכתב בסיוע עו"ד בקי קשת מעמותת 'רבנים למען זכויות אדם'.

מי זכאי?

לתווי המזון יהיו זכאים תושבי ישראל בלבד, שעומדים במבחנים לקבלת 70 אחוזי הנחה בארנונה – בין אם הם מקבלים את ההנחה, ובין אם לא. מי שכבר זכאי להנחה בארנונה בסך 70%, יקבל את תווי המזון באופן אוטומטי. גם קשישים שמקבלים הבטחת הכנסה יקבלו את תווי המזון אוטומטית.

מי שאינו זכאי להנחה בארנונה, יצטרך להגיש בקשה ולהוכיח שהוא עומד במבחנים. הסכום שהוקצה לטובת אנשים שכרגע אינם זכאים להנחה הוא מוגבל, וייתכן שלא יספיק לכלל הבקשות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מבחני הזכאות מתבססים בעיקר על סך ההכנסות של כל המתגוררים בבית, בהתאם למספר הנפשות:

אדם אחד – עד 2,881 שקלים בחודש

2 נפשות – עד 4,321 שקלים בחודש

3 נפשות – עד 5,011 שקלים בחודש

4 נפשות – עד 5,703 שקלים בחודש

5 נפשות – עד 7,121 שקלים בחודש

6 נפשות – עד 8,540 שקלים בחודש

7 נפשות – עד 11,452 שקלים בחודש

8 נפשות – עד  13,084 שקלים בחודש

9 נפשות – עד 14,715 שקלים בחודש

10 נפשות ומעלה – סך ההכנסות נמוך מ-1,635 שקלים בחודש, כפול מספר הנפשות בבית.

זכאים נוספים לתווי מזון:

  • מי שמתקיים מקצבת נכות עד 74% בלבד. מי שמקבל קצבת נכות בשיעור 75% ומעלה וחי לבדו, לא יהיה זכאי.
  • כל מי שמקבל קצבת נכות עם תוספת ילדים, ובלבד שאין לו הכנסות נוספות.
  • כל מי שמקבל הבטחת הכנסה.
  • חלק ממקבלי השלמת הכנסה, לפי מבחן הכנסה.

תנאי נוסף לזכאות הוא שלמבקש אין דירת מגורים נוספת.

מה מקנים התלושים?

סכום תווי המזון שיקבל כל משק בית מתייחס למספר הנפשות. משרד הפנים עדיין לא פרסם את הסכומים הסופיים, אך ככל הנראה, כל אחד מההורים יקבל 300 שקלים, וכל אדם נוסף 225 שקלים.

כיצד סופרים את הנפשות בבית?

כל המתגוררים בבית – הורים, ילדים, סבים, דודים או אפילו חברים. לא ייספרו: אנשים שנמצאים מינואר 2021 עד מרץ 2021 במוסד הדואג לקיומם, כמו דיירי מוסדות סיעודיים, או אסירים בבתי סוהר, לא ייחשבו בספירת הנפשות. גם מי שאינו תושב ישראל לא ייחשב בספירת הנפשות בבית.

מה נכלל בהכנסות?

כל הכנסה של מי שחי בבית, מלבד – קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת ילדים, קצבת ילד נכה ותגמולי מילואים. עבור ילדים שחיים בבית ועובדים, תחושב מחצית מההכנסה. אם יש בבית ילדים בגירים שעובדים, הכנסתם תיחשב. אם יש רק ילד אחד שעובד, יתעלמו ממחצית הכנסתו עד תקרה של 2,600 שקלים.

כיצד מחשבים את ההכנסות?

מותר לבחור תקופת זמן לחישוב מתוך ארבע אפשרויות, באופן בו יוצא הסכום הנמוך ביותר:

  • החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2019
  • כל חודשי שנת 2019
  • החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2020
  • כל חודשי שנת 2020

מתי השוברים יינתנו?

השוברים יינתנו בשלוש פעימות. זמן קבלת השוברים תלוי במועד הבקשה, שככל שתוגש מוקדם יותר, יתקבלו השוברים מוקדם יותר.

פעימה ראשונה: 28/1-18/2.

פעימה שנייה: 23/2-18/3.

פעימה שלישית: 4/3-25/3.

איך להגיש בקשה?

הגשת הבקשה תתבצע באתר הרשות המקומית או באתר משרד הפנים. כרגע האפשרות להגיש בקשה עדיין לא נפתחה. את הבקשות ניתן יהיה להגיש עד ה-22 באפריל ולקבל באופן רטרואקטיבי את תווי המזון, אם הסכום שהוקצה לתכנית לא ינוצל במלואו.