מעל 120 אלף דורשי עבודה חדשים נרשמו בסגר השלישי, עבור חצי מהם מדובר בחל"ת שלישי.

שירות התעסוקה מדווח כי ביממה האחרונה נרשמו 5,717 דורשי עבודה חדשים. מאז יום ראשון 27 בדצמבר, היום בו החל הסגר, נרשמו בסך הכל 123,348 דורשי עבודה חדשים. 51.4% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי (63,422 נרשמים) נרשמו מאז הודק הסגר ביום חמישי שעבר.

שירות התעסוקה מדגיש כי 82.7% מהנרשמים בסגר השלישי (102,039 נרשמים) הוצאו לחל"ת, בעוד 17.3% מהם (21,309 נרשמים) פוטרו או התפטרו מאז תחילת הסגר. כיום, עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווה 25.9% מהנרשמים מתחילת הסגר (31,947 נרשמים), בעוד שיעורם בקרב הנרשמים לפני הידוק הסגר היה 5.1% בלבד ו-28,9891 עובדי חינוך והוראה נרשמו בשבוע האחרון.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עוד מדווח שירות התעסוקה כי ישנה מגמה של 'דלת מסתובבת' בקרב הנרשמים בסגר השלישי. רק עבור 23% מבין 123,348 הנרשמים כדורשי עבודה מאז תחילת הסגר הייתה זו הפעם הראשונה שנרשמו מאז פרץ המשבר, עבור 28% מהנרשמים הייתה זו הפעם השנייה ואילו עבור 49%, כמעט חצי הייתה מדובר בפעם השלישית שנרשמו כדורשי עבודה מאז פרץ המשבר.