הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ראשון) עדכון לאומדן הצמיחה ברבעון השלישי של 2020. על פי האומדן המעודכן, ברבעון שאחרי הסגר הראשון צמח המשק ב-39.7% לעומת הרבעון השני של 2020. האומדן הקודם עמד על צמיחה של 37.9%. בלמ"ס הדגישו כי העלייה החדה בתוצר המקומי הגולמי ברבעון השלישי באה בעקבות ההתכווצות המשמעותית במשק ברבעון השני של השנה.

גם הגידול בתמ"ג העסקי, הייצוא וההשקעה בנכסים קבועים השתפרו באומדן האחרון. הלמ"ס מעריך את הגידול בתמ"ג העסקי ב-46.2%, לעומת האומדן הקודם של 44.2%. הגידול ביצוא עמד על 43.7%, לעומת הערכות קודמות של 41.6%, השקעות בנכסים קבועים צמחו ב-17.2%, לעומת הערכה קודמת של 15.1% בלבד.

ההתאוששות החזקה ביותר באותו הרבעון היה בענפי המסחר, שירותי המזון וההארחה, שגדלו ב-70% לעומת הרבעון הקודם. גם התעשייה התאוששה ב-56.1%, ויצוא הסחורות והשירותים עלה באותו הרבעון ב-43.7%, אחרי ירידה של 29.4% ברבעון השני.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

יצוא הסחורות, ללא שירותים, רשם עלייה משמעותית עוד יותר של 66% לעומת הרבעון הקודם, אחרי ירידה של 35.8% ברבעון השני.

על פי הנתונים המעודכנים, ברבעון השלישי של 2020 התכווץ המשק ב-1.1% לעומת הרבעון השלישי של שנת 2019. לאורך שלושת הרבעונים הראשונים של 2020 התכווץ המשק ב-2.9% לעומת התקופה המקבילה 2019. כך, ישראל נהנתה מפגיעה נמוכה יחסית למדינות אחרות בארגון ה-OECD ברבעון השלישי, כשהיא מדורגת במקום הרביעי אחרי אירלנד, נורווגיה וקוריאה הדרומית.​