משרד הבריאות פרסם אתמול (ראשון) את ההסכם שלו עם חברת פייזר בנושא שיתוף המידע על השפעת החיסון לקורונה מתוצרתה. ההסכם, שעיקריו פורסמו על ידי משרד הבריאות בשבועות האחרונים, מגדיר מהו המידע שמשרד הבריאות יעביר ליצרנית החיסון, ובאיזה אופנים ייעשה בו שימוש. כפי שהודיעו בכירי משרד הבריאות בשבועות האחרונים, המידע שיועבר לחברה לא יהיה מידע רפואי פרסונלי אלא כללי בלבד, וכל המידע שיועבר יפורסם גם לציבור הישראלי. לקריאת ההסכם המלא

ראש הממשלה בנימין נתניהו ובכירים במשרד הבריאות הסבירו בשבועות האחרונים כי העברת המידע לפייזר שיחקה תפקיד מרכזי בחתימת ההסכם בין משרד הבריאות ליצרנית החיסונים. היכולת של מערכת הבריאות הישראלית לחסן את הציבור הישראלי במהירות ולעקוב בצורה איכותית אחר היעילות שלו תאפשר לפייזר להפוך את ישראל ל'מדינת מודל', שבה תיבדק את השפעת החיסון שלה על אוכלוסיה של מדינה שלמה בתוך זמן קצר יחסית. בכך הם הסבירו את הנכונות של החברה לחתום עם ישראל על הסכם לאספקת חיסונים בשלב מאוחר יחסית, ובנכונות של החברה להקדים משלוחי חיסונים ולאפשר אספקה קבועה שלהם.

למרות שמשרד הבריאות הדגיש שלא יועבר מידע רפואי אישי, העובדה כי ההסכם עם פייזר היה סודי עוררה ביקורת ואף חשש מהעברת מידע כזה. לפי המשרד, פרסום ההסכם נועד להזים את החששות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ההסכם מורכב מ-20 עמודים בשפה האנגלית, ובגרסה שפורסמה לציבור הושחרו חלקים מסוימים מתוכו, "מטעמים מסחריים ואחרים". עם זאת, החלקים הנוגעים להעברת המידע מובהרים בו בפירוט.

ההסכם מגדיר את מטרת פרויקט המחקר אודות החיסון כך: "למדוד ולהעריך מידע אפידמיולוגי העולה מהשימוש בחיסון, לקבוע האם חסינות קהילתית מושגת לאחר חיסון אחוז מסוים מהאוכלוסיה בישראל".

לפי ההסכם, משרד הבריאות יעביר לפייזר מדי שבוע את הנתונים הבאים:

  • מספר חולי הקורונה המאומתים בכל שבוע
  • מספר האשפוזים של חולי קורונה בכל שבוע
  • מספר מאושפזי הקורונה במצב קשה/קריטי בכל שבוע
  • מספר מונשמי הקורונה בכל שבוע
  • מספר מקרי המוות של חולי קורונה בכל שבוע
  • מספר חולי הקורונה התסמיניים בכל שבוע
  • מספר מנות החיסון שניתנו בכל שבוע, בפילוח לפי גיל וקבוצות דמוגרפיות אחרות
  • מספר חולי הקורונה המאומתים בכל שבוע, בפילוח לפי גיל וקבוצות דמוגרפיות אחרות​

כלל סוגי המידע שנקבע שיועברו מפורסמים כבר כיום על ידי משרד הבריאות כמעט מראשית המגפה.

בהסכם נקבע כי המידע שיועבר יהיה לא-מזוהה, כלומר יכיל רק נתונים מספריים כלליים ולא נתונים על אנשים ספציפיים. ההסכם מציין כי כל העברת המידע תהיה כפופה לחוקים החלים בישראל, ביניהם חוק זכויות החולה, חוק הגנת הפרטיות, חוק חופש המידע, פקודת בריאות העם, ותקנות הרוקחות, וכן לחוקים החלים בארצות הברית.

בהסכם נקבע שמשרד הבריאות ופייזר רשאים לפרסם לציבור את המידע שייאסף במסגרת הפרויקט. כל גורם רשאי לפרסם ניתוחים ומאמרים המתבססים על המידע שייאסף. עם זאת, במידה שאחד הגורמים מעוניין לפרסם בעצמו ניתוח או פרסום של הפרויקט ומתגלה מחלוקת על הפרסום, נקבע מנגנון לא מחייב של שיחה בין ראשת שירותי בריאות הציבור, ד"ר שרון אלרעי-פרייס, ובעל תפקיד מפייזר (ששמו הושחר בגרסה שפורסמה לציבור).

ההסכם אינו מגדיר תמורה כלשהי להעברת המידע. עם זאת, ההסכם לאספקת החיסונים עדיין סודי, והעברת המידע היא אחד התנאים בו, שככל הנראה השפיעה על החלטותיה של פייזר לגבי מועדי האספקה, הכמויות והמחירים.

בהסכם לא נקבע מתי הוא יפוג ותסתיים העברת המידע. התנאים לסיום ההסכם הם סיום מבצע החיסונים, הכרה משותפת בכך שאיסוף המידע אינו יעיל, גילוי סיכון בטיחותי חמור שדורש את הפסקת השימוש בחיסונים ('ריקול'), טענת אחד הצדדים להפרת ההסכם (במסגרתה נקבעה תקופה של 30 יום בנסיון ליישב את המחלוקת), וגם שינוי רגולציה או חקיקה באחת המדינות שימנע את המשך יישום ההסכם, תוך מתן תקופה של 30 יום לנסיון להתאים את ההסכם לחקיקה החדשה.