משרד התקשורת הודיע היום (שני) לחברת הוט על כוונה להטלת עיצום כספי בסך של כ-6 מיליון שקלים, בכפוף לשימוע. לפי הודעת המשרד, "החברה לא קיימה כנדרש את הוראות רפורמת השוק הסיטונאי, והערימה קשיים על ספקי אינטרנט ללא תשתית לחכור מקטעי תשתית ולשווקם לצרכנים". ההודעה לא פירטה מעשים ספציפיים של הוט שמעידים על הפרת הוראות המשרד. בהוט אמרו כי הם מקיימים את הוראות המשרד במלואן.

במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי, ספקי שירות חסרי תשתית נייחת בפרישה רחבה, יכולים לחכור מקטעי תשתית מבעלי התשתית – חברת בזק או הוט, ולשווק על בסיסם שירותים לצרכן, וזאת על מנת להתגבר על החסמים הקיימים בפרישת תשתית ולייצר מגרש משחקים מאוזן שיאפשר להם להתחרות.

במשרד התקשורת ציינו כי על פי החלטת שר התקשורת מנובמבר 2014 בנושא אסדרת השירותים הסיטונאיים, היה על הוט טלקום להתחיל ולאפשר את פעילות השוק הסיטונאי על גבי הרשת שלה החל ממאי 2015. בפועל, ואף לאחר שנקבעו תעריפים מפוקחים לשירותים במהלך שנת 2017, הוט החלה באספקת השירות רק במהלך שנת 2018, וגם לאחר שהחלה, התגלו קשיים שלא אפשרו לספקיות השירות לספק שירותים באורח תקין לצרכנים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

באופן תמוה משרד התקשורת מציין את שנת 2015 כשנת מועד ההפעלה האמור, בעוד הוא עצמו קבע את המחירים רק ב-2017. הודעת המשרד עמומה ולא מפרטת שום מעשה או מחדל קונקרטי שלכאורה בוצע על ידי הוט

לפי הודעת המשרד, "במסגרת הליך הפיקוח מצא המשרד כי התנהלות הוט טלקום לא אפשרה פעילות שוק סיטונאי תקינה על גבי הרשת שלה באופן שהביא הלכה למעשה להדרת המתחרות מהרשת שלה ולמניעת התפתחות התחרות. המשרד רואה בחומרה התנהלות מסוג זה, ולכן הודיע לחברה על כוונתו להטיל עליה עיצום כספי בסך של כ-6 מיליון שקלים, וזאת בכפוף לשימוע."

גובה העיצום הכספי נקבע בין היתר בהתאם להיקף הפגיעה התחרותית, התועלת שצמחה להוט טלקום, משך ההפרה, שיעור המנויים שנחשף אליה ופרמטרים נוספים בהתאם לאמות המידה הקבועות בעניין זה. במסגרת זו המשרד סבור כי הפגיעה התחרותית אינה מסתכמת בהיעדר מעבר מנויים לשוק סיטונאי, אלא בפגיעה לטווח ארוך שיש לה אף השלכות על פיתוח רשתות מתקדמות של המתחרים, הנתפסות כמנוע צמיחה למשק שהתועלת הציבורית בצדם רבה ומגוונת. משרד התקשורת ימשיך לפעול למען הגברת התחרות בכל ענפי התקשורת, ולצד זה במקרים שבהם חברות התקשורת מפירות את הוראות החוק המשרד יפעל בכל הכלים העומדים לרשותו לטיפול בהפרות.

מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין: "השוק הסיטונאי הינו אבן יסוד של התחרות בשוק התקשורת ואנו רואים בחומרה כל ניסיון של שחקני התשתית להקשות, לעכב או להפלות לרעה ספקיות אינטרנט המבקשות לעשות בו שימוש. אנו נפעל בנחישות לסכל כל ניסיון להערים קשיים על ספקיות האינטרנט בעת תהליך החיבור ללקוח- נסיונות אלו אינם מאפשרים לחולל תחרות בריאה בשוק התקשורת״.

מהוט נמסר בתגובה: "אנו מופתעים מהודעת משרד התקשורת. הוט מקיימת באופן מלא וקפדני אחר הוראות האסדרה ביחס לשוק הסיטונאי, ומשקיעה בכך משאבים רבים, תוך שהיא מעודדת את ספקיות השירות לעשות שימוש ברשת הוט. לראייה, יותר מ-120 אלף לקוחות חוברו מאז תחילת הרפורמה לשוק סיטונאי ברשת הכבלים. צר לנו כי טענות מופרכות של מתחרים, העושים בהוראות אסדרה שימוש ככלי לניגוח ופגיעה בתחרות מקבלות מקום. הוט תלמד את ההחלטה ותבחן את צעדיה."