הממונה על התחרות אישרה היום (רביעי) מיזוג בין הוט לבין IBC. האישור ניתן לבקשת הוט להשקעה במיזם הסיבים IBC, אך ביצוע ההשקעה מחייבת גם את שינוי הרישיון של IBC, שאוסר היום על הוט ובזק להחזיק במניות IBC.

IBC עוסקת באספקת שירותי תשתית תקשורת על גבי סיבים אופטיים ללקוחות סיטונאים. במסגרת העסקה המוצעת, תרכוש הוט כ-23.3% מהון המניות של IBC, כך שלאחר המיזוג IBC תוחזק על ידי חברת החשמל (30%) ועל ידי הוט, סלקום וקרן תש"י (23.3% כל אחת).

עוד צפויה הוט, בדומה לסלקום, לחתום על הסכם IRU, שפירושו שכירה קבועה של סיבים מ-IBC, ללקוחות הוט שירצו לעבור לתשתית סיבים מלאה. כיום ליבת הרשת של הוט היא בסיבים אופטיים, בעוד שהשירות למשקי הבית מועבר באמצעות רשת כבלים (COAX). לרשת הכבלים חיסרון משמעותי שאינו רק מהירות הגלישה, אלא רגישות הדדית בין הלקוחות. כלומר, הפרעות בקו של לקוח אחד, גורמות להפרעה בקרב כלל הלקוחות הסמוכים לו.  

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לפי הודעת הרשות, בדיקת המיזוג העלתה כי המיזוג ייתן ל-IBC את התמריץ ואת היכולת להרחיב באופן משמעותי את היקף וקצב פרישת תשתית הסיבים שלה. תשתית הסיבים הרחבה שעתידה IBC לפרוש, תתחרה בתשתית סיבים רחבה שעתידה בזק לפרוש ובתשתית סיבים מצומצמת יותר שנפרשה וצפויה להמשיך להיפרש על ידי פרטנר.  

החנת סיבים אופטיים תת קרקעיים (צילום: Shutterstock)

לטענת הרשות, המיזוג צפוי לאפשר למרבית בתי האב במדינת ישראל גישה למספר תשתיות סיבים מתקדמות, ולהקטין את התלות בבזק של לקוחות קצה המעוניינים בתשתית אולטרה רחבת פס. חברות תקשורת חסרות תשתית יוכלו לשכור תשתית לא רק מבזק, אלא גם  מ-IBC, שיחוייב במתן שירות סיטונאי.  

בדיקת הרשות העלתה כי לא ניתן לשלול את האפשרות שאלמלא המיזוג, בשנים הקרובות, הוט הייתה פורשת תשתית סיבים עצמאית, אך זאת בהיקף מצומצם יחסית. כמו כן, אלמלא המיזוג, גםIBC  הייתה צפויה לפרוש תשתית סיבים בהיקף מצומצם ובקצב איטי יחסית. עם זאת, ניתן להעריך כי תתקיים חפיפה משמעותית בין האזורים בהם תפרוש IBC לבין האזורים בהם הוט הייתה עתידה לפרוש. 

עוד מצאה הרשות, כי התמריץ שלIBC  להעלות את מחיר שירותי התשתית שהיא מוכרת בסיטונאות או לפגוע באיכות השירות שהיא מספקת למתחרותיה של הוט אינו משתנה משמעותית וזאת נוכח מבנה הבעלות הנוכחי של IBC ובפרט גודל האחזקה של הוט במניות IBC, וכן נוכח התמריץ המובנה שיש ל-IBC להתקשר עם לקוחות נוספים מלבד סלקום והוט. 

גם חשש אפשרי כי שיתוף הפעולה בין סלקום להוט במסגרת הבעלות המשותפת ב-IBC יוביל להפחתת התחרות בין הגופים החוברים, התברר כלא משמעותי והממונה מצאה כי אין חשש להורדת התמריץ של הוט וסלקום להתחרות זו בזו במוצרים נוספים.  לאור הבדיקה שנערכה החליטה הממונה לאשר את המיזוג בין הוט ו-IBC

IBC בירכה על החלטת רשות התחרות לאשר את המיזוג עם הוט: "עסקה שתתחולל תחרות בשוק, תביא לפריסה רחבה ומואצת של רשת הסיבים האופטיים ותאפשר לגלוש באינטרנט אולטרא מהיר"​.