מובטלים שיחזרו לעבוד יזכו לשני מענקים, כל אחד מהם בגובה דמי אבטלה חודשיים להם היו זכאים אם לא היו חוזרים לעבודה. כך עולה ממתווה להסכם שגובש בין משרד האוצר והביטוח הלאומי.

המענקים יתקבלו יחד עם תלוש המשכורת הראשון והרביעי אחרי החזרה לעבודה, ויחולו רטרואקטיבית גם על עובדים שחזרו לעבודה החל מנובמבר.

התכנית היא תוספת על החלטת ועדת העבודה והרווחה מחודש נובמבר, להעניק פיצוי לעובדים שחזרו לעבוד בשכר נמוך יותר לעומת טרום המשבר, בדמות השלמת שכר לארבעת החודשים הראשונים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

על פי המתווה החדש, עובדים ששכרם הופחת יזכו להשלמת הכנסה בחודשים השני והשלישי, ולא בחודשים הראשון והרביעי, בהם יקבלו את המענק. מי שיהיה זכאי למענקים הם "מובטלים ותיקים" – מי שהיו באבטלה לאורך שלושה חודשים לפחות בין חודש מרץ לנובמבר, וחזרו לעבוד החל מנובמבר.

המענקים יחולקו על ידי הביטוח הלאומי, אבל ימומנו על ידי משרד האוצר, ויכנסו לתוקף עם אישור ועדת העבודה והרווחה שצפויה לדון בהם כבר בשבוע הבא.